Din lön

Som skolledare har du ett stort och komplext ansvar samtidigt som du utvecklar svensk förskola och skola. Det ska märkas på din lön. Din lön är individuell och differentierad så du har goda möjligheter att påverka lönen. Men då måste du förbereda dig, lägga upp en strategi och följa upp. Vi stödjer dig i det arbetet.

Nya sedlar

Sverige är beroende av kompetenta skolledare. Som en av Sveriges skolledare bidrar du stort till utvecklingen av förskola och skola. Det ska ge utslag på lönen.

Vi erbjuder dig

  • Lönestatistik
  • Personlig rådgivning
  • Löneavtal som gynnar skolledare

Löneavtal är basen för din löneutveckling

Med de moderna processlöneavtal som skolledare omfattas av finns möjligheterna att driva upp skolledarlönerna till en mycket bättre nivå jämfört med idag. Avtalen utgår från en individuell och differentierad lönesättning som ska ske nära verksamheten och medarbetarna. För arbetsgivarna ger avtalen, klokt tillämpade, goda möjligheter att rekrytera och behålla nyckelpersoner. För dig som skolledare å andra sidan ska avtalen, rätt nyttjade, möjliggöra en god löneutveckling utifrån en individuell och differentierad lönesättning. En skolledare ska kunna påverka sin lön och känna till vad som förväntas för att få en god löneutveckling över tid.

Länkar

Tema: lön

Matz Nilsson om lönerna: Lockar inte nya rektorer

2017-05-19

Minskade löneskillnader mellan lärare och rektorer till följd av statliga lärarlönepengar har...

Nu måste regeringen satsa på skolledarna

2017-03-09

- Vi måste slå vakt om ansvarsavståndet i skolan, att löneskillnaden för skolledare respektive...

Sveriges Skolledarförbund träffar arbetsgivarna - "Allvarlig ledarkris i skolan"

2017-02-07

Matz Nilsson lämnar över förbundets skrivelse till Ulla Hamilton och Lars Leijonborg på...