Anmäl LFF och skyddsombud

När lokalavdelningen valt vilka som är som fackliga förtroendemän ska detta anmälas till förbundet och arbetsgivaren. Det är viktigt att vi registrerar alla som är anmälda till arbetsgivaren. Det är också viktigt att ni i samband med anmälan skickar in årsmötesprotokoll till förbundet. Skicka det till eva.ahlberg@skolledarna.se.

I nedanstående formulär kan medlem som fått ett förtroendeuppdrag anmäla sig till förbundet. Detta ger bla a tillgång till den information som finns under fliken Förtroendevald.

Förbundet måste ha aktuell information om vilka som har förtroendeuppdrag i lokalavdelningen. Om någon person inte längre är aktuell kan ni också notera deras namn i formuläret. 

Lokalavdelning
Region
Kryssa i det eller de uppdrag som du har valts tillNamn
Personnummer
Telefon arbete
E-post


 Följande förtroendemän har avgått:
Person 1
Person 2
Person 3
 Alla uppdrag registreras i medlemsregistret och ni blir därmed också sökbara via förbundets hemsida.