Att leda och utveckla framtidens förskola

20 september 08:30 – 21 september 15:00

Förskolan har fått ett förstärkt lärandeuppdrag och det ställs nya krav på att synliggöra och följa upp varje barns lärande. Förskolan måste också bli mer jämlik där barnen ges likvärdiga förutsättningar till lärande och utveckling. Därför anordnas konferensen ”Att leda och utveckla framtidens förskola” där du får lyssna till den senaste forskningen och praktikfallen inom området!

Denna konferens ger dig forskningsbaserade metoder och konkreta verktyg för ett effektivt utvecklingsarbete mot en kvalitativ och likvärdig förskola med sikte på likvärdigt lärande.

Ur innehållet

  • Framtidens förskola – förutsättningarna och arbetssätten för att lyckas med uppdraget
  • Utveckla med sikte på jämlikhet – så skapar du en kvalitativ och likvärdig förskola
  • Förskolans pedagogiska uppdrag – läroplansmål, organisation, ledarskap och pedagogik
  • Kvalitetsuppföljning baserad på forskning – så följer du upp och dokumenterar barns lärande
  • Förskolechefen – att leda förändring och göra medarbetarna delaktiga i utvecklingsarbetet

Medverkande

Lars Gustafsson, föreläsare och konsult inom ledarskap samt skol- och förskoleutveckling
Ingrid Pramling Samuelsson, Professor i pedagogik, Göteborgs universitet
Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges skolledarförbund
IngBeth Larsson, Fil dr och projektledare Skolinspektionen
Inger Fält, Universitetsadjunkt, Linnéuniversitetet
Annika Lovén Samuelsson, Verksamhetscontroller, Kungsbacka kommun
Katarina Skoogsberg, Förskolechef, Kungsbacka kommun
Ingela Hultin Sabel, Sakkunnig, Linköpings kommun
Ana-Maria Deliv,Kvalitetschef, Malmö stad
Annika Gabrielsson,Verksamhetschef förskola, Hudiksvalls kommun
Sara Lindberg, Kvalitetschef, AcadeMedia

 

Kalendarium
sep
05

05 september – 06 september

Förbundsstyrelseinternat

sep
20

20 september 08:30 – 21 september 15:00

Att leda och utveckla framtidens förskola

okt
03

03 oktober – 05 oktober

Facklig fortsättningskurs

Säby Säteri, Stockholm