Integritetsskydd i skolans verksamhet enligt GDPR

30 november 09:00 – 01 december 15:30

Plats: World Trade Center konferens, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Denna konferens ger dig fördjupning kring hur EU:s nya lagstiftning om dataskydd påverkar skolans verksamhet. Den första dagen går vi igenom vad de nya reglerna innebär och vilka de viktiga förändringarna är. Den andra dagen fördjupar vi oss kring hur du praktiskt arbetar med den fortsatta digitaliseringen av skolan samtidigt som du uppfyller de nya kraven kring dataskydd och informationssäkerhet.

Integritetsskydd i skolans verksamhet

Skolans ökade digitalisering ger nya möjligheter att effektivisera arbetet för skolhuvudmän och lärare, samt inte minst stödja lärprocesser och rusta elever för det framtida digitala samhället. Men digitaliseringen innebär även en ökad risk för den personliga integriteten, då personuppgifter hanteras i lärplattformar, skoladministrativa system, digitala läromedel, molntjänster, appar och sociala medier.

Från EU kommer det nu att ställas högre krav på verksamheter som använder datatjänster där personuppgifter hanteras då den nya dataskyddsförordningen, GDPR, börjar gälla den 25 maj 2018. Syftet är att ge fysiska personer bättre skydd och kontroll över hur de egna personuppgifterna hanteras, och för skolans verksamhet betyder detta ökade krav och ansvar kring dataskydd och informationssäkerhet.

Med anledning av detta arrangerar Studia en nationell konferens, då vi har samlat alla huvudaktörer för att du ska få möjlighet att uppdatera dig kring hur den nya lagstiftningen påverkar skolans verksamhet, samt hur du arbetar i praktiken med att uppfylla och implementera de nya kraven i skolans digitala ekosystem.

Ur programmet:

  • Dataskyddsförordningen i skolan – vad är nytt i förhållande till PUL?
  • Datainspektionen - Hur ska skolans huvudmän tänka kring reglerna om dataskydd när den allmänna dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018?
  • SKL - Vilka praktiska förberedelser bör du göra nu, inför ikraftträdandet av GDPR?
  • Informationssäkerhetsarbete i den digitaliserade skolan – hur arbeta i praktiken för ökad säkerhet i it-system och it-tjänster?
  • Skolans digitala ekosystem – hur fortsätta arbeta i vardagen samtidigt som dataskyddsförordningen uppfylls?
  • Genomgång av olika stöd, mallar och verktyg
  • Hur förbereder sig leverantörerna för de ökade kraven?
  • Hur samarbetar skolhuvudman (beställare) och leverantörer på bästa sätt för att möta kraven i GDPR?

 

Är ni fyra eller fler som vill delta? För grupprabatt kontakta Studia på telefon 08-650 09 29.

Kalendarium
nov
09

09 november 10:00 – 16:00

Förbundsråd

nov
09

09 november 11:00 – 10 november 12:30

Skolan brinner - våga se, våga höra, våga agera

Scandic Star Sollentuna
nov
16

16 november 14:30 – 16:00

En eftermiddagsfika om tjänstepensionen

Scandic Swania, Storgatan 47-49, Trollhättan