Pension

Precis som lön är en betydelsefull del av dina anställningsvillkor är även din framtida pension det. Avsättningen till din framtida pension är egentligen en uppskjuten lön – lika angelägen att tänka igenom som din månadslön. Oavsett om du har långt kvar till din pension eller om du snart står i begrepp att ta ut den har du all anledning att ta reda på vad du kan göra för att påverka din pension.

Ålderspension kallas den pension som du i allmänhet tar ut någon gång mellan 61 och 67 år. Den består av flera delar.

  • Den lagstadgade allmänna pensionen
  • Den kollektivavtalade tjänstepensionen
  • Eventuellt privat pensionssparande

Pensionspyramiden

Även du som jobbar i ett företag som saknar kollektivavtal och därmed inte har någon kollektivavtalad tjänstepension kan omfattas av tjänstepension om företaget valt att ha en egen pensionsplan, en sk individuell tjänstepension.

Allmänna pensionen

Allmän pension kallas den pension som alla har rätt till enligt lag. Den tjänas in på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Den allmänna pensionen består av inkomstpension som utgör 16 % av inkomsten och premiepension PPM som är 2,5 % av inkomsten. Till den allmänna pensionen hör också garantipension. Premiepensionens storlek kan du påverka genom att välja vilka fonder dina PPM-pengar ska förvaltas i. Om du dessutom regelbundet följer upp hur fonderna utvecklas kan du ytterligare påverka storleken på din framtida premiepension. Du som är född 1953 och tidigare har en kombination av inkomstpension, PPM och det tidigare ATP-systemet.

Du kan läsa mer om den allmänna pensionen på Pensionsmyndighetens hemsida.

Kollektivavtalad tjänstepension

Den allmänna pensionen kompletteras av tjänstepensionen på arbetsplatser där det finns kollektivavtal. Tjänstepensionen är uppskjuten lön och därmed en viktig del i din framtida ekonomiska trygghet. Tjänstepensionen kan vara avgiftsbestämd eller förmånsbestämd. Genom att aktivt välja hur den avgiftsbestämda tjänstepensionen ska förvaltas kan du påverka storleken på din framtida tjänstepension. Även här kan du ytterligare påverka din pension genom att se över förvaltningen med jämna mellanrum.
Läs mer om tjänstepensionen inom olika kollektivavtalsområden under menyvalen i huvudmenyn.

Privat pensionssparande

Min Pension kan du göra en prognos över hela din pension. Även privat sparande i pensionsförsäkring och individuell tjänstepension (från företag som saknar kollektivavtal och som valt att ha en privat pensionsplan) kan beräknas om du anger vilka bolag försäkringen ligger i. Prognosen kan betraktas som en vägledning, den kan inte ses som en komplett information om den framtida pensionen.

Snart pensionär

Sveriges Skolledarförbund har tagit fram en samlad information med råd och tips som vi tror att du har nytta av inför din pensionering. Broschyren Tid för pension gör inte anspråk på att vara heltäckande med alla avtal, lagar och bestämmelser som kan påverka din pension och ditt liv som pensionär. Vår förhoppning är att du så tidigt som möjligt ska intressera dig för viktiga delar som kan komma att påverka ditt pensionärsliv.

Tema: pension

Ny överenskommelse om familjeskydd för kommunalt anställda

2016-10-27

AkademikerAlliansen har träffat en överenskommelse med SKL och Pacta om familjeskydd (efterlevand...

Läs vidare

Lär dig mer om din pension – 60 lokala informationsträffar i höst

2016-08-26

Nu startar Pensionsmyndigheten höstens pensionsturné med 60 lokala informationsmöten från Kiruna ...

Läs vidare

Nytt pensionsavtal inom staten ger ökad flexibilitet

2015-06-29

Saco-S och Arbetsgivarverket har undertecknat en överenskommelse om ett nytt premiebestämt...

Läs vidare

Medlem? - Logga in

Du måste vara inloggad för att få tillgång till all information!

Löneväxling

Ett bra sätt att öka sitt pensionsparande kan vara att växla lön mot en annan förmån, sk löneväxling. Det gäller i synnerhet löneväxling till högre tjänstepension.

Skydd för efterlevande och pensionen

Dina kollektivavtalade efterlevandeförmåner är inte bara viktiga för dina efterlevande utan även för din egen pension. Särskilt observant bör man vara vad gäller det så kallade återbetalningsskyddet som ges till priset av en lägre pension.

I den här korta rapporten redovisas det skydd för efterlevande som gäller för fem av de viktigaste kollektivavtalen för tjänstemän i privat, kommunal och statlig sektor.

Avgiftsbestämd pension

Avgiftsbestämd eller premiebestämd pension innebär att storleken på avgiften som arbetsgivaren betalar in är bestämd. Hur pengarna sedan ska förvaltas dvs vilket försäkringsbolag, försäkringsform (traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring) liksom om det ska finnas något återbetalningsskydd, kan du i regel välja själv. Storleken på pensionen beror på hur pengarna förräntar sig och därför kan dina val få stor betydelse för din framtida pension.

Förmånsbestämd pension

Förmånsbestämd pension innebär att storleken på pensionen den dag du tar ut den är bestämd. Storleken på den förmånsbestämda pensionen beror bland annat på anställningstid, löneutveckling och ålder vid pensioneringen.

Jour

för arbetsrättsligt stöd

Tel 08-567 062 00

Medlemsservice

Har du frågor angående din avgift och ditt medlemskap, kontakta Medlemsservice
08-567 06 220

Gilla oss på Facebook

Följ oss på Twitter

Matz Nilsson @Matzskolledarna
Skolledaren @KerstinWeyler
Maria Andrén Bergström @Maria_Andren
Lena Linnerborg @LenaLinnerborg

Hitta ditt lokala ombud

Om du behöver facklig hjälp och stöd ska du i första hand vända dig till din lokala fackliga företrädare.

Om cookies

Sveriges Skolledarförbund använder cookies på sin webbplats. Cookies används för besöksstatistik, vid inloggning samt vårt Facebookflöde.