Förbundets kommittéer

Stadgekommittén

Det är Stadgekommitténs uppdrag att tolka och föreslå förändringar i förbundets stadga.

Ordförande

Niclas Haglind
0731-53 29 77
niclas.haglind@helsingborg.se

Ragnar Larsson
0221-251 02
ragnar.larsson@koping.se

Cecilia Borgh
0620-682463
cecilia.borgh@gmail.com

Valberedningen

Att förbereda för de val som sker på kongressen är valberedningens uppgift.

Ordförande

Kurt Westlund
076-161 07 27
kurt.westlund@gmail.com

Eva Bergman
0707-69 01 60
evabergman2010@gmail.com

Oskar Fredriksson
0706-25 52 84
oskar.fredriksson@umea.se

Leena Nystrand
0708-23 58 88
leena.nystrand@comhem.se

Per Wadman
0707-32 88 07
per.wadman@stockholm.se