Material och broschyrer

Här kan du ladda ner eller beställa våra trycksaker.

Klicka på bilden eller rubriken för att ladda ner trycksaken (pdf-fil)

Materialet är gratis. Beställ via e-post: info@skolledarna.se

Ange önskad titel och antal exemplar samt namn och adress dit vi ska skicka dem. 

 Bild på rekryteringsmapp med tre foton på Rekryteringsmapp
För dig som vill bli medlem
  
 Omslag till rekryteringsblad
  

Knapp
Skolledare - chefer som formar framtiden


 

Knapp Skolledare tar ansvar Knapp
Skolledare tar anvar 

Knapp - Jag är skolledare Knapp

Jag är skolledare


Våra viktigaste frågor

Förtroende, framtid, förutsättningar


 Omslag till stadgan

Förbundets stadgar

  
 Vår etiska kod

 Vår arbetsmiljö
  
 Bild på lönechecklistan
  
Chefens roll i lönebildningen


 Omslag till mediebroschyr
  
Omslag till Forskning ger bättre resultat i skolan
  
Omslag till broschyren If Gruppförsäkring
  
 
  
 

Skolledaren
Förbundets medlemstidning (senaste numret)