Nyhetsarkiv

Här hittar du nyheter från förbundet, våra pressmeddelanden och remissyttranden.

Visa

Ny överenskommelse för att förebygga ohälsa

2017-07-06

AkademikerAlliansen har träffat överenskommelse om ändringar i det centrala kollektivavtalet AB...

Kategorier: Allmän nyhet

En bra skola och höga förväntningar viktigt för ungas psykiska hälsa

2017-07-04

En tilltro till sin egen förmåga och tro på att man lyckas lösa sina problem, och lyckas i skolan...

Kategorier: Allmän nyhet

Mindre kontroll – mer tillit

2017-07-04

Är det målstyrningens fel att skolledarna drunknar i administration? Den frågan ställde Sveriges...

Kategorier: Allmän nyhet

”Uppehållstillstånd är inte rektorernas ansvar

2017-06-20

Jag är allvarligt oroad för den roll som skolledare och lärare får med lagändringen om...

Kategorier: Från media

Sverige behöver en likvärdig skola för alla elever

2017-06-16

Kvaliteten på Sveriges skolor och hur elever med olika förutsättningar möts skiljer sig kraftigt ...

Kategorier: Från media

Bra med samma titel och samma ställning

2017-06-08

- Sveriges Skolledarförbund har länge ifrågasatt varför ledarna i förskolan ska kallas något anna...

Kategorier: Pressmeddelanden

Vanligt att barn som inte är straffmyndiga polisanmäls

2017-06-07

Att elever i Göteborgs skolor som inte är straffbara, alltså under femton år, polisanmäls för...

Kategorier: Från media

Ge oss möjligheten att förbättra svensk skola!

2017-06-02

Skolkommissionens förslag ska ses som en helhet och politikerna bör därför snarast komma överens ...

Kategorier: Från media

Matz Nilsson om lönerna: Lockar inte nya rektorer

2017-05-19

Minskade löneskillnader mellan lärare och rektorer till följd av statliga lärarlönepengar har...

Kategorier: Lön, Från media

Peter Fredriksson ny GD för Skolverket

2017-05-18

Idag utsågs Peter Fredriksson till ny generaldirektör för Skolverket.

Kategorier: Pressmeddelanden

Rektor och förskolechefen Lena Björck har fått priset för "Årets ledarskap” i Sollefteå kommun 2016

2017-05-17

Det är första året som priset delas ut och resultat är helt och hållet sammanställt utifrån en...

Kategorier: Från media

Nu finns skolledarna med på utbildningsutskottets dagordning

2017-05-17

Att skolledare har betydelse för förskolans utveckling och skolors resultat, har Sveriges...

Kategorier: Allmän nyhet

"Rektorerna i Skövde borde ha högre lön"

2017-05-15

Rektorerna och de andra skolledarna i Skövde kommun ligger på rikssnittet lönemässigt. – Men jag...

Kategorier: Från media

Beröm östes (igen) över Vasagymnasiets rektor

2017-05-11

Allt infriades, allt stämde. Det konstaterade en mycket positiv ordförande i Sveriges...

Stressande att fastna i ”enkla” arbetsuppgifter

2017-05-10

Att för mycket arbete kan leda till stress är välkänt. Nu pekar forskare också på att så kallade...

Kategorier: Arbetsmiljö, Från media

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen

2017-05-09

AkademikerAlliansen, OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit överens med Sveriges...

Kategorier: Allmän nyhet, Pension

Elevers frånvaro

2017-05-08

Remissyttrande över Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94).

Kategorier: Remissyttranden

Första steget mot likvärdig skola

2017-05-03

Skolkommissionens slutförslag är ett viktigt första steg för att kunna lyfta skolan ur dess...

Kategorier: Från media

Viktigt första steg mot en likvärdig skola

2017-04-25

Vi lärare och skolledare, står bakom Skolkommissionens slutförslag som bland annat innebär att...

Kategorier: Från media

Skolkommissionens ledamöter oeniga om lottning

2017-04-21

Skolkommissionens förslag om lottning till friskolor, en ökad statlig styrning över skolans...

Kategorier: Från media