Nyhetsarkiv

Här hittar du nyheter från förbundet, våra pressmeddelanden och remissyttranden.

Visa

Skolkommissionens ledamöter oeniga om lottning

2017-04-21

Skolkommissionens förslag om lottning till friskolor, en ökad statlig styrning över skolans...

Kategorier: Från media

Ett viktigt steg – nu är det upp till politikerna

2017-04-20

Skolsystemet behöver förstärkas och det är bråttom, skriver Åsa Fahlén, LR, Lina Hultqvist,...

Kategorier: Från media

Skolkommissionens förslag stärker svensk skola

2017-04-19

- Som skolledare är jag mycket nöjd med Skolkommissionens slutrapport. Jag ser med tillfredsställ...

Kategorier: Pressmeddelanden

Välj rätt väg till ny skolorganisation

2017-04-11

Det gäller att gå rätt väg när de första stegen mot en bättre skola tas i Göteborg. Omorganisatio...

Kategorier: Från media

Sök en politisk överenskommelse om skolan

2017-04-04

Det svenska utbildningssystemet är för svagt för att den marknadslösning som nu finns ska kunna...

Kategorier: Pressmeddelanden

Orimlig arbetsbörda för rektorer

2017-03-29

Uddevalla ser över sin organisation för att ge rektorer bättre arbetsvillkor.

Lärarlönelyft gör det svårt att rekrytera skolledare

2017-03-23

– Jag tror att det kommer att bli väldigt svårt att rekrytera de bästa skolledarna i framtiden,...

Kategorier: Lön, Från media

Elevers arbetsmiljö lika viktig som vuxnas.

2017-03-20

- Jag är glad att skolans arbetsmiljö får uppmärksamhet. Varken elever eller personal ska riskera...

Kategorier: Pressmeddelanden, Arbetsmiljö

Tips på bra appar för bättre arbetsmiljö

2017-03-20

Arbetsmiljöforum har tagit fram tips på fyra smarta appar i ditt arbetsmiljöarbete.

Kategorier: Arbetsmiljö, Från media

Bra med statlig styrning av kulturskolan men inte på detaljnivå

2017-03-15

Remissvar över En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Kategorier: Remissyttranden

Ny överenskommelse ökar medlemmarnas trygghet

2017-03-14

- En överenskommelse om att tidigt kunna ställa om, det vill säga att stärka anställdas kompetens...

Nu måste regeringen satsa på skolledarna

2017-03-09

- Vi måste slå vakt om ansvarsavståndet i skolan, att löneskillnaden för skolledare respektive...

Kategorier: Pressmeddelanden, Lön

Kryphål i lagen gjorde att sexualdömd fick jobb på skolor

2017-03-09

En 33-årig man har kunnat jobba som elevassistent på skolor i Stockholm och Uppsala trots att han...

Kategorier: Från media

Matz Nilsson om kvotering

2017-03-04

Matz Nilsson intervjuades på Dagens Eko idag om regeringens förslag att populära skolor ska kunna...

Kategorier: Från media

Fortsatt dold löneklyfta

2017-02-27

Kommunalt anställda tjänstemän får mycket större löneökningar än arbetare, skriver tidningen...

Kategorier: Från media

Vinstmotiv en olämplig drivkraft inom utbildningssektorn

2017-02-24

Sveriges Skolledarförbunds remissvar över SOU 2016:78. Sveriges Skolledarförbunds erfarenheter...

Kategorier: Remissyttranden

Behåll gymnasiepoäng för gymnasiearbetet

2017-02-24

Sveriges Skolledarförbunds remissvar över SOU 2016: 77. Förbundets generella inställning är att...

Kategorier: Remissyttranden

”Ge cheferna egna skyddsombud”

2017-02-20

Skyddsombud ska inte företräda chefer på arbetsplatsen. Det menar skyddsombudsexperten Maria...

Rättssäkerheten viktig men vi får inte glömma skolans mål

2017-02-16

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar Uppdrag Gransknings rapportering om betygssättningen...

Kategorier: Pressmeddelanden

”Elever i Värmdö kommer prestera sämre”

2017-02-14

Sveriges skolledarförbund har besökt Värmdö. De konstaterade att rektorer i kommunen har upp mot ...

Kategorier: Från media