2017-09-28

Bra reglering av undervisningsformer

Utredare Eva Durhan har lämnat sitt slutbetänkande med förslag på bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Utredaren lägger också förslag på hur distansundervisning ska regleras i lagstiftningen.

På flera ställen klargörs att sk. närundervisning ska vara det normala för i princip alla elever. Ibland kan det dock finnas behov av andra undervisningsformer. Utredaren är noga med att sådana val aldrig får grunda sig på ekonomi utan alltid ska ha den enskilda elevens bästa i fokus. Kvalitetskraven ska ställas minst lika högt som vid vanlig närundervisning. Denna grundinställning ställer sig förbundet bakom.

Sveriges Skolledarförbund anser att utredaren landar rätt i sina förslag och ställer sig bakom mycket. Frågan om hur man ska se på arbetsmiljöansvaret för elever som undervisas på distans behandlas dock lite styvmoderligt, enligt förbundet. Här kan mer göras för att stötta skolhuvudmännen och rektorerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Fler nyheter

Matz Nilsson till Sacos styrelse

2017-10-17

Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson är föreslagen som ledamot i Sacos...

Pressat läge för förskolecheferna

2017-10-13

Bristen på personal på Göteborgs förskolor drabbar inte bara barn, föräldrar och personal....

Lägg inte ansvaret för prao på rektorerna.

2017-10-12

Prao behövs men rektorerna kan inte ta hela ansvaret. Förbundsordförande Matz Nilsson föreslår et...