2017-07-06

Ny överenskommelse för att förebygga ohälsa

AkademikerAlliansen har träffat överenskommelse om ändringar i det centrala kollektivavtalet AB (Allmänna Bestämmelser) med Sveriges Kommuner och Landsting samt PACTA.

AkademikerAlliansen har länge drivit frågor som möjliggör både flexibla anställningsvillkor för att skapa goda arbetsvillkor för individen och villkor som tydligare stödjer ett hållbart arbetsliv och friska arbetsplatser.

En rad olika ändringar har gjorts i AB som samtliga syftar till att i villkorsavtalen stödja friskare arbetsplatser och sänka ohälsotalen.

Fler nyheter

Matz Nilsson till Sacos styrelse

2017-10-17

Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson är föreslagen som ledamot i Sacos...

Pressat läge för förskolecheferna

2017-10-13

Bristen på personal på Göteborgs förskolor drabbar inte bara barn, föräldrar och personal....

Lägg inte ansvaret för prao på rektorerna.

2017-10-12

Prao behövs men rektorerna kan inte ta hela ansvaret. Förbundsordförande Matz Nilsson föreslår et...