2017-07-06

Ny överenskommelse för att förebygga ohälsa

AkademikerAlliansen har träffat överenskommelse om ändringar i det centrala kollektivavtalet AB (Allmänna Bestämmelser) med Sveriges Kommuner och Landsting samt PACTA.

AkademikerAlliansen har länge drivit frågor som möjliggör både flexibla anställningsvillkor för att skapa goda arbetsvillkor för individen och villkor som tydligare stödjer ett hållbart arbetsliv och friska arbetsplatser.

En rad olika ändringar har gjorts i AB som samtliga syftar till att i villkorsavtalen stödja friskare arbetsplatser och sänka ohälsotalen.

Fler nyheter

Målstyrningen av skolan måste uppgraderas

2017-08-17

Idag skriver Matz Nilsson på DN-Debatt om hur allt för många skolhuvudmän inte utnyttjar de...

"Lojala lärare och skolledare får inte samma löneutveckling"

2017-08-13

Ett vanligt sätt för lärare att få upp lönen har länge varit att byta skola. Men sen två år...

Ny överenskommelse för att förebygga ohälsa

2017-07-06

AkademikerAlliansen har träffat överenskommelse om ändringar i det centrala kollektivavtalet AB...