2017-07-06

Ny överenskommelse för att förebygga ohälsa

AkademikerAlliansen har träffat överenskommelse om ändringar i det centrala kollektivavtalet AB (Allmänna Bestämmelser) med Sveriges Kommuner och Landsting samt PACTA.

AkademikerAlliansen har länge drivit frågor som möjliggör både flexibla anställningsvillkor för att skapa goda arbetsvillkor för individen och villkor som tydligare stödjer ett hållbart arbetsliv och friska arbetsplatser.

En rad olika ändringar har gjorts i AB som samtliga syftar till att i villkorsavtalen stödja friskare arbetsplatser och sänka ohälsotalen.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Öppet brev: Samling för en skola fri från trakasserier och övergrepp

2017-12-12

Trots att majoriteten av eleverna trivs bra i skolan har vi den senaste tiden kunnat läsa...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...