2017-09-07

Regeringen föreslår ny lagstiftning med anledning av EUs dataskyddsförordning

Utredningen har inriktat sig på de delar av förskolans och skolans verksamhet som berör utbildningen och den information om barn och elever som hanteras i systemen.

Ambitionen från utredningen har varit att möjliggöra för förskolor och skolor att arbeta effektivt även fortsättningsvis och Sveriges Skolledarförbund har inget att invända mot utredningens förslag.

Fler nyheter

Angered höjer lönerna för alla rektorer i stadsdelens särskilt utsatta områden

2017-11-16

Skolverkets statliga bidrag skulle höja lönerna för yrkesskickliga rektorer i områden med svåra...

Fackförbund starkt kritiskt till rättvisetänk

2017-11-10

Stadsdelen Angered i Göteborg väljer bort statsbidrag som kan användas för att locka skickliga...

Huvudmannen viktigare för Skolverket med ny GD

2017-11-10

Det blir ett större huvudmannaperspektiv på Skolverket med Peter Fredriksson som generaldirektör....