2018-01-31

Olyckligt att riksdagen säger nej till läsa-skriva-räkna-garantin

- Jag är besviken över att politikerna i riksdagen inte har kunnat enas om en läsa-, skriva-, räkna-garanti. Tidiga insatser är avgörande för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. En åtgärdsgaranti skulle stärka den svenska skolan på ett område där vi internationellt sett fortfarande ligger efter.

Så kommenterar Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson beskedet att regeringens förslag inte kommer att få stöd i riksdagen. Han avfärdar de invändningar mot åtgärdsgarantin som förts fram.

- Skolkommissionen ställde sig bakom förslaget om en åtgärdsgaranti. Insatser för att stärka läs- och skrivinlärning i tidig ålder förebygger skolsvårigheter på längre sikt. Att stoppa förslaget med hänvisning till ökad administration är märkligt. De elever man inte hjälper i lågstadiet kommer man att få skriva åtgärdsprogram för i högre årskurser.

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson har länge drivit förslaget att skolan ska kunna garantera föräldrar att deras barn ska ges förutsättningar att kunna lära sig läsa senast i årskurs två. Det handlar om lärares och skolledares professionalitet, säger han.

- Hur insatserna utformas är professionens uppgift, säger Matz Nilsson. Att det inte ligger konkreta anvisningar i förslaget är något bra, inte ett skäl att avslå förslaget som alliansföreträdare framför.

- Vi förväntar oss inte av politiker att de ska besluta om specifika elevinsatser. Men vi förväntar oss att de ska skapa strukturer som skapar stabilitet och långsiktighet i skolans förutsättningar. Det här ger helt motsatta signaler, säger Matz Nilsson.

Fler nyheter

Förbundet oroat över förskolans kompetensförsörjning

2018-02-15

Ett bra och genomarbetat förslag till ny läroplan för förskolan, det anser Sveriges Skolledarförb...

Öns skolledare har sämst löneutveckling i landet

2018-02-15

Trots Region Gotlands satsningar hade öns skolledare sämst löneutveckling i landet under 2017.

Olyckligt att riksdagen säger nej till läsa-skriva-räkna-garantin

2018-01-31

- Jag är besviken över att politikerna i riksdagen inte har kunnat enas om en läsa-, skriva-,...