2018-03-12

Regeringen utreder styrning av gymnasieskolan - staten bör ta större ansvar

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson välkomnar regeringens besked om en översyn av gymnasieskolans dimensionering och finansiering.

- Jag delar den problembild som regeringen formulerar, säger han. Våra medlemmar vittnar om att det inte fungerar bra idag. Och det är för yrkesutbildningarna som problemen blir tydligast.

- Jag anser att staten behöver ta en mer aktiv roll för att styra och stärka systemet, säger Matz Nilsson.

Utredningen ska också se över om det behövs tas ökad hänsyn till elevers olika behov i finansieringen. I dagsläget gäller mer eller mindre samma finansiering oavsett elevernas bakgrund. Andra utredningar har också lagt förslag om större tillgång till särskilt stöd i gymnasieskolan, något som ytterligare ökar kostnaderna för vissa skolor.

- Jag ser positivt på en sådan förändring. Vi behöver hitta vägar som minskar skillnader mellan skolor.

- Många ungdomar vill gå yrkesutbildningar och dessa förändringar kommer att leda till att fler söker. Men vi behöver också ha en bättre fungerande studie- och yrkesutbildning som kan hjälpa eleverna redan under grundskoletiden, säger Matz Nilsson.

Fler nyheter

Årets skolbibliotek 2018 – nu kan du ansöka!

2018-03-15

Så är det åter dags att ansöka om att bli Årets skolbibliotek. Ni har gott om tid att fundera och...

Västeråsrektor får Stora Skolledarpriset

2018-03-13

Hans Jakobsson, rektor på ABB:s Industrigymnasium i Västerås är mottagare av Sveriges främsta pri...

Professionsprogram viktig reform för skolledarna

2018-03-12

- Förslaget om ett nationellt ramverk för att säkra skolledares och lärares kompetensutveckling o...