3 september - Skolledarnas dag

Den 3 september 2016 firades ”Skolledarnas dag” för fjärde gången. Genomslaget för dagen, som initierades av Sveriges Skolledarförbund 2013, har blivit större för varje år och firandet av ”Skolledarnas dag” är numera en viktig tradition för Sveriges skolledare. Syftet med en speciell dag för Sveriges skolledare är att samla alla landets skolledare, både medlemmar och ännu inte medlemmar, i en gemensam manifestation om betydelsen av skolledarnas ansvar, arbete och ambition för verksamheten i landets förskolor, skolor, kultur- och musikskolor samt i vuxenundervisningen.

Kampanjlogga

Under kommande läsår fokuserar vi på de frågor vi tillsammans med våra medlemmar identifierat och samlat i skriften Våra viktigaste frågor. Vi har delat in "Våra viktigaste frågor" under rubrikerna Förtroende, Framtid och Förutsättningar.

Årets läsårskampanj inleds med fokus på "Framtid". Skolledarlöner är en viktig framtidsfråga. Andra frågor vi valt ut som centrala framtidsfrågor är tillsättandet av en nationell samordnare för mottagandet av nyanlända i kommuner och skolor och att skolledaryrket ses som en egen profession.

Sveriges Skolledarförbund har under de senaste åren tillsammans med våra medlemmar drivit skäliga skolledarlöner framgångsrikt, och kan konstatera ett löneutfall som snittar på ca 15 % de senaste tre åren. Det är ett bra resultat om vi jämför med det s.k. märket på arbetsmarknaden. Men vi är långt ifrån nöjda och förfinar nu våra metoder för att nå framgång.

Under förra året drev vi som enda fackförbund att skolledarna skulle omfattas av den statliga lönesatsningen. Vårt förbund uppvaktade också regeringen och föreslog en särskild lönesatsning på skolledare. Det blev ingen särskild satsning på skolledare då men istället fick vi beskedet att även skolledare skulle kunna omfattas av den stora "lärarlönesatsningen". Vi var långt ifrån nöjda med kriterierna för satsningen men såg det som en delseger att skolledare ändå kunde omfattas. Trots delsegern befarade vi att få huvudmän skulle inkludera skolledare i satsningen då kriterierna var alltför diffusa. För att inte riskera att tappa tempot i vårt viktiga arbete med skolledares löneutvecklig drev vi under våren tre parallella spår.

  1. Vi uppmanade huvudmännen att nyttja möjligheten att inkludera skolledare i den statliga satsningen.
  2. Vi uppmanade huvudmännen att parallellt nyttja de möjligheter som finns i våra avtal, d.v.s. att prioritera skolledare inom ramen för de årliga lönerevisionerna.
  3. Vi uppmanade huvudmännen att driva en aktiv arbetsgivarpolitik och vika en pott i sina budgetar utöver den normala lönerevisionen för att få behålla och även rekrytera nya skickliga skolledare.

En enkätundersökning som vi precis genomfört visar dessvärre att våra farhågor besannats – ytterst få skolledare har omfattats av den statliga satsningen!

Vi ser nu uppenbara risker för att de olika statliga satsningarna inom förskola och skola förstärker redan skeva lönestrukturer med få incitament att söka sig till skolledarprofessionen. Vi behöver därför växla upp vårt arbete med de parallella spåren för att skolledarlöner ska nå upp till skäliga nivåer. Vi vet också att alternativkostnaden för de arbetsgivare som inte prioriterar skolledarlöner framöver blir högre både ekonomiskt och resultatmässigt.

Så här ser vår strategi för skolledarlöner ut från och med hösten 2016:

  • Vi fortsätter uppmana arbetsgivarna att utnyttja de möjligheter som finns för att höja skolledares löner inom ramen för de kollektivavtal som skolledare omfattas av.
  • Vi fortsätter uppmana arbetsgivarna att bedriva en aktiv arbetsgivarpolitik och prioritera skolledarnas löner. Det behövs göras särskilda satsningar i kommande budget, och en sådan satsning kan med fördel göras utöver den normala revisionen.
  • Vi stärker förbundets lönerådgivning genom att räkna upp värdena i våra lönerekommendationer så att de matchar det rådande marknadsläget. Förutom att vi på Skolledarnas dag lanserar reviderade rekommenderade ingånglöner vid sökandet av den första skolledartjänsten, räknar vi generellt upp lönerna i vår lönerådgivning till landets skolledare. Den baseras på förbundets unika lönestatistik, marknadsläget och vår kunskap om branschen.
  • Vi relanserar vårt förslag till regeringen om att ta fram en särskild lönesatsning för skolledare.

Grattis till en egen profession!

En annan viktig framtidsfråga vi särskilt lyfter på Skolledarnas dag den 3 september i år är erkännandet av skolledaryrket som en egen profession skild från läraruppdraget. Ett viktigt budskap som Sveriges Skolledarförbund som enda fackförbund oförtrutet fortsätter hävda. Som en del i arbetet med att hävda den egna professionen vill vi uppmana alla som känner en skolledare, medlem eller ännu inte medlem i Sveriges Skolledarförbund att gratulera honom eller henne på Skolledarnas dag. För att så många skolledare som möjligt ska nås av en gratulation har vi tagit fram ett vykort. Vi har även tagit fram ett digitalt vykort som finns att hämta på vår hemsida. Det digitala vykortet kan skickas som e-post alternativt läggas ut på Facebook, Instagram eller Twitter. Använd hashtagen #skolledarnasdag på Twitter.

Några highlights ur läsårskampanjen 2016:

  • 3 september 2016 - gratulera en skolledare eller flera på Skolledarnas dag. Skicka ett digitalt vykort, eller varför inte ett traditionellt tryckt. På Skolledarnas dag tar vi också ännu ett steg i vårt arbete med att höja skolledarlöner genom att relansera vår uppvaktning om en särskilt satsning på skolledare med statliga medel. Vi räknar också upp förbundets rekommenderade ingångslöner och värdena för vår lönerådgivning generellt.
  • 21 oktober 2016 – Skyddsombudens dag. En viktig förutsättning för ett hållbart ledarskap är en bra arbetsmiljö för skolledare. På Skyddsombudens dag den 21 oktober kommer vi särskilt att fokusera på skolledares arbetsmiljö.
  • Januari 2017 – lönerna för Sveriges skolledare presenteras med sammanställningen av förbundets löneenkät. Statistiken är unik och den allra mest aktuella. Vi hoppas att vårt arbete med skolledarlöner under året har gett fortsatt goda resultat. I slutet av januari får vi svaret.

Med Skolledarnas dag vill Sveriges Skolledarförbund lyfta vikten av ledarskapet, skapa intresse för och bidra till ett framgångsrikt ledarskap. Som till syvende och sist handlar om våra barns och ungdomars möjligheter och framtid.

Varmt välkomna till läsåret 2016-2017 på Sveriges Skolledarförbund!

Länkar