Kongress 2018

Nu börjar förbundet sitt arbete mot kongressen 2018 som äger rum den 21-22 april på Vår Gård i Saltsjöbaden. Valberedningen inleder nu sitt arbete med att hitta en ny förbundsstyrelse, föreslå stadgekommitté och revisorer.

Dags att nominera

Nu är det dags att nominera till styrelse och kommittéer. De som nomineras ska ha tackat ja till att bli nominerade:

 • Förbundsordförande
 • 1:e vice ordförande
 • 2:e vice ordförande
 • Tio övriga styrelseledamöter
 • Tolv suppleanter
 • Tre revisorer
 • Tre revisorssuppleanter
 • Ordförande för stadgekommittén
 • Två övriga ledamöter i stadgekommittén

Kriterier för ledamöter i förbundsstyrelsen

Valberedningens utgångspunkt då det gäller att föreslå ledamöter i förbundsstyrelsen är medlemsnyttan. Följande kriterier är av stor vikt:

 • Att ha intresse för skolledarfackliga frågor
 • Att ha erfarenhet av fackligt arbete
 • Att våga och kunna stå för sina egna uppfattningar
 • Att vilja och kunna arbeta i team
 • Att vilja och kunna marknadsföra förbundet och dess grundläggande värderingar
 • Att ha praktiska möjligheter att kunna delta i förbundsstyrelsearbetet

Följande beaktas även:

 • Könsfördelning
 • Åldersspridning
 • Geografisk spridning
 • Yrkes- och erfarenhetsspridning
 • Anställning/huvudman

Kravprofil för förbundsordförande

Alla kriterier som gäller för övriga förbundsstyrelseledamöter samt:

 • Är kunnig och engagerad i utbildningsfrågor
 • Är en samlande och utvecklande kraft i förbundet
 • Har erkänt goda ledaregenskaper
 • Deltar aktivt i debatten i media
 • Har en god förmåga och vilja att framträda offentligt
 • Är bra på att formulera sig i tal och skrift
 • Är en god kommunikatör
 • Har erfarenhet av ledningsuppdrag inom utbildningsområdet
 • Har ett brett kontaktnät
 • Är socialt kompetent

Kriterier för revisorer

 • Moralisk styrka
 • Självständighet
 • Analytisk förmåga
 • Kännedom om ekonomiska processer, rutiner och sammanhang
 • Ett kritiskt tänkande utifrån ett medlemsperspektiv gällande förbundets verksamhet och ekonomi

Kriterier för stadgekommitténs ledamöter

 • Kunskap om skolledarfackliga frågor
 • Kunskap om förbundets nuvarande och tidigare verksamhet
 • Förmåga att tolka och formulera regelskrift
 • Förmåga att se stadgeförändringars konsekvenser i ett helhetssammanhang

Kontaktuppgifter till valberedningen hittar du här. Sista nomineringsdag är 1 oktober.

Fyll i nomineringsblanketten

  
 Uppgifter om vem som nominerar
Region/lokalavdelning
Kontaktperson
E-post


  
 Uppgifter om den nominerade
Nominerad till

Namn
Född år
Nuvarande befattning
Nuvarande huvudman
Nuvarande skolform
Mobiltelefon
E-post


  
Motivering till nominering