Kongress 2018

Nu börjar förbundet sitt arbete mot kongressen 2018 som äger rum den 21-22 april på Vår Gård i Saltsjöbaden.

Motionstiden har nu gått ut och förbundsstyrelsen ska behandla motionerna.

Tidsplan för kongressen

Januari 2018 Information till regionerna om antal ombud, utskick av alla motioner.

Senast 9 mars 2018 Kongresshandlingarna skickas ut till kongressombuden.