Remissyttranden

Bra med statlig styrning av kulturskolan men inte på detaljnivå

2017-03-15

Remissvar över En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Vinstmotiv en olämplig drivkraft inom utbildningssektorn

2017-02-24

Sveriges Skolledarförbunds remissvar över SOU 2016:78. Sveriges Skolledarförbunds erfarenheter...

Behåll gymnasiepoäng för gymnasiearbetet

2017-02-24

Sveriges Skolledarförbunds remissvar över SOU 2016: 77. Förbundets generella inställning är att...

Brist på OECD-koppling i förslag om lärarutbildning

2017-02-03

Sveriges Skolledarförbund har tidigare framhållit vikten av att utbildningspolitiska reformer...

Insyn viktigt för friskolornas legitimitet

2017-01-26

Det är en fråga om legitimitet och fortsatt förtroende att friskolorna lever upp till de krav på...