Remissyttranden

Bra förslag om kvalitet i välfärden

2017-09-13

Regeringens utredare Ilmar Reepalu har lämnat sin slutrapport från Välfärdsutredningen till...

Regeringen föreslår ny lagstiftning med anledning av EUs dataskyddsförordning

2017-09-07

Utredningen har inriktat sig på de delar av förskolans och skolans verksamhet som berör...

Diskrimineringsregler flyttas till Skollagen

2017-09-07

Förbundet har svarat på utredningsförslaget att flytta de regler i diskrimineringslagen som rör...

Bra förslag från Skolkommissionen

2017-08-29

Sveriges Skolledarförbund stödjer Skolkommissionens förslag och kräver en politisk blocköverskrid...

Grundskolans finansiering

2017-08-25

Sveriges Skolledarförbund stöder Skolkommissionens förslag om hur staten kan ta ett ökat ansvar f...