Remissyttranden

Fel med kortare utbildning för förskolans chefer.

2017-10-18

Sveriges Skolledarförbund har i sitt remissvar över Utbildning, undervisning och ledning -...

Bra reglering av undervisningsformer

2017-09-28

Utredare Eva Durhan har lämnat sitt slutbetänkande med förslag på bättre möjligheter till...

Bra förslag om kvalitet i välfärden

2017-09-13

Regeringens utredare Ilmar Reepalu har lämnat sin slutrapport från Välfärdsutredningen till...

Regeringen föreslår ny lagstiftning med anledning av EUs dataskyddsförordning

2017-09-07

Utredningen har inriktat sig på de delar av förskolans och skolans verksamhet som berör...

Diskrimineringsregler flyttas till Skollagen

2017-09-07

Förbundet har svarat på utredningsförslaget att flytta de regler i diskrimineringslagen som rör...