Barns och elevers arbetsmiljö

Flicka som tröstar en annan flicka

Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

Den 1 februari 2013 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö gälla. I den här trycksaken kan du ta del av Skolverkets information om vad föreskrifterna innebär för eleven, skolan, huvudmannen och arbetsgivaren.

Tid att äta och mer miljötänk lyfts fram i nya råd om skolmat

Livsmedelsverket har tagit fram nya råd om bra mat i skolan. De är ett bättre verktyg för skolorna att leva upp till lagkravet att maten ska vara näringsriktig. Andra nyheter är att eleverna ska få tillräckligt med tid och ro att äta samt större fokus på hållbara måltider, genom att exempelvis byta ut en del av köttet mot grönsaker.

Skollagen från 2011 kräver att skolmaten inte bara ska vara kostnadsfri utan även näringsriktig. 

Barns säkerhet i förskolan

Utredning föreslår ett nytt rapporteringssystem för olyckor och tillbud i förskolan samt en ny bestämmelse om ett målinriktat arbete för barns säkerhet i förskolan.