Förskolans bedömning kartlagd

Sociala förmågor går före lärande

Framgång för förbundets förslag

Mer tillit ska ge mer kvalitet

Nu kommer det digitala lyftet

2017-05-02

Det börjar bli skarpt läge. Skolans digitalisering är inte något bara för besjälade lärare och...

Kritiken har vänts till beröm

2017-05-02

Bra betyg av Statskontoret. Likaså av deltagarna i seminariet om tio år med inspektion. Det fick...

Just nu...med Peter Stenberg

2017-05-02

"Edströmska är en av fyra pilotskolor som sedan i höstas arbetar för att bli certifierade som...

Ökad tillit ökad kvalitet

2017-05-02

Färre detaljregler, mindre dokumentation och mer tillit till proffsen. Förslag år det hållet kan ...

Nu får skolchefen mer legitimitet

2017-05-02

Skolchefen in i skollagen och professionsprogram för skolledare. Det är två frågor som...

Ledaren

Alla vinner på politisk samling

2017-04-27

Förslaget om att skriva in skolchefens uppdrag i skollagen stärker likvärdigheten. Det är därför...

Ge oss en likvärdig skola - snabbt

2017-03-30

Skolan ska bidra till ett samhälle med likvärdiga möjligheter. Därför måste staten snabbt skapa...

Återta det professionella ansvaret

2017-02-23

Det är varje rektors skyldighet att skapa förutsättningar så att alla elever ska nå kunskapsmålen...

Skolledarnas tur att få höjda löner

2017-02-03

Öppet brev. Regeringen måste snabbt utforma en ny satsning på svensk förskola och skola med fullt...

Testa Skolledaren gratis

På din sida

Framgångsfaktorer som gör mig förhoppningsfull

2017-05-02

Framgångsfaktorer - det är ordet jag är uppfylld av just nu. Ett ord som många anser vara lite...

Gästkrönika

Bekräftelse ger trygghet - som ger jobb

2017-05-02

Som förskolechef deltog jag i ett samarbete mellan skola och arbetsliv. Jag och personaldirektöre...

Sista ordet

Förslaget en seger för våra skolledare

2017-05-02

När jag bänkar mig tillsammans med ett mycket stort pressuppbåd i pressrummet i Rosenbad och...