Ungt krav: Bra skola för alla

Unge Erik Blom fick plats i skolkommissionen

Birgitta Ohlsson: "Var inte en kuddflicka"

Debatt om beprövad erfarenhet

Nominera kandidater till styrelsen

2017-05-30

Nu är det dags att börja fundera – vem ska representera Sveriges Skolledarförbund de kommande tre...

Gemensamma tag mot bättre resultat

2017-05-29

Hur får man till att en hel organisation styr mot samma mål, mot förbättrade resultat för elevern...

Lärare igen - men nu på swahili

2017-05-29

Är jag i paradiset? Det frågar sig Helena Enqvist varje morgon när hon vaknar vid stranden till...

Just nu...med Awaz Karim

2017-05-29

"Om Alströmergymnasiet ska leverera i framtiden måste eleverna ha kunskap om hållbarhet. Därför...

Ledaren

Fyra steg mot en bättre skola

2017-05-29

Sveriges Skolledarförbund har presenterat fyra viktiga områden, för att vi ska kunna vända skolan...

Alla vinner på politisk samling

2017-04-27

Förslaget om att skriva in skolchefens uppdrag i skollagen stärker likvärdigheten. Det är därför...

Ge oss en likvärdig skola - snabbt

2017-03-30

Skolan ska bidra till ett samhälle med likvärdiga möjligheter. Därför måste staten snabbt skapa...

Återta det professionella ansvaret

2017-02-23

Det är varje rektors skyldighet att skapa förutsättningar så att alla elever ska nå kunskapsmålen...

Testa Skolledaren gratis

På din sida

Vi behövs - för att stärka din lön och arbetsmiljö

2017-05-29

Sveriges Skolledarförbund fokuserar som ni vet hårt på att höja skolledares löner. Ett arbete vi...

Gästkrönika

Ett tydligt förslag - eller förvirrande

2017-05-29

Nyligen presenterade Skolkommissionen sina efterlängtade förslag hur svensk skola ska kunna höja...

Sista ordet

På spaning efter lite likvärdighet

2017-05-29

En av mina favoritprogram är Spanarna i P1. Fredag eftermiddag eller lördag morgon. Ni har säkert...