Bokrecensioner

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig.

Bokrecensioner

Ännu mer om Pisa - som är läsvärt

2017-12-08

Bortom PISA Internationell och jämförande pedagogik Joakim Landahl Christina Lundahl (red)...

Värdegrund i praktiken

2017-12-08

Skolans värdegrund 2.0 – Etik för en osäker tid David O. Kronlid Natur & Kultur Har skolans...

Handbok för nya chefer och bra för gamla

2017-12-08

Förskolechefens ledarskap Att nå framgång Siv Sagerberg Gothia Fortbildning Ännu en bok om...

Forskning utan resultat

2017-12-08

Barngruppens storlek i förskolan Konsekvenser för utveckling och kvalitet Pia Williams, Sonja...

Organisationer som avgör

2017-11-20

Att organisera för skolframgång Maria Jarl, Ulf Blossing, Klas Andersson Natur&Kultur Varför är...