Bokrecensioner

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig.

Bokrecensioner

Tyst i klassen - på det rätta sättet

2018-02-26

Lärandets ordning och reda Ledarskap i klassrummet Marcus Samuelsson Natur&Kultur Lärarutbildning...

Vem har nytta av det här?

2018-02-26

Undervisning i förskolan – att skapa lärande undervisningsmiljöer Ann S. Pihlgren Natur&Kultur...

Stort behov att motverka rasism

2018-02-26

Att motverka rasism i förskolan och skolan Emma Arneback och Jan Jämte Natur & Kultur Ibland hade...

Rektorers motstidiga uppdrag

2018-01-30

Rektorer - o m konsten att hantera motstridiga krav Bengt Jacobsson, Jenny Svensson Studentlitter...

För ett lärarlett lärande

2018-01-30

Kunskapssynen och pedagogiken Magnus Henrekson (red), Inger Enkvist, Martin Ingvar, Ingrid Wållgr...