Nyanlända elever

Här samlar vi material som du kan ha nytta av i ditt arbete rörande nyanlända elever.

Animerad film för ensamkommande barn på Youtube

Filmen Vad händer nu? riktar sig till ensamkommande barn under 18 år och handlar om deras första tid i Sverige. Den finns i två versioner – en för barn i familjehem och en för barn på HVB. Främst är det tänkt att socialtjänsten, HVB, eller familjehem ska visa filmen men barnen kan även se filmen själva eller med en annan vuxen.

Webbkurs - Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper
Målgrupp för utbildningen är alla som är delaktiga i arbetet med nyanlända elever inom de obligatoriska skolformerna, men kan också användas för personal i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Kursens huvudsakliga målgrupper är:

  • Rektorer
  • Lärare alla kategorier
  • Studiehandledare

Nya riktlinjer för nyanlända elevers utbildning

Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas inom två månader. Dessutom har nyanlända möjlighet att få en prioriterad timplan och att få viss del av undervisningen i en förberedelseklass. Det är några av de förändringar som nu träder i kraft och därför fastställer Skolverket nya allmänna råd om utbildning för nyanlända elever.

Snabbstart i svenska för nyanlända

Ett vardagsspråk räcker inte, man behöver lära sig variera sitt språk för olika syften och skolämnen för att klara skolan. Klipp ur program kompletterar ett genrepedagogiskt arbetssätt, menar Karin Rehman som är sva-lärare i gymnasiet.

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

När en skola tar emot en nyanländ elev behöver skolan ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig. Skolverkets kartläggningsmaterial är ett stöd i det här arbetet.

Här får du hjälp att organisera nyanländas undervisning

För frågor om organisering av nyanlända elevers undervisning kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst på telefon 08-527 332 00 och göra knappvalet "Att organisera utbildning för nyanlända elever".

Telefonlinjen är öppen vardagar kl. 9.30-11.30 och 13.00-15.00. Det går också bra att skicka e-post till nyanlanda@skolverket.se

Artiklar från Skolledaren

"De nyanlända ska ses som individer"
Ska nyanlända elever gå i förberedelseklass eller integreras direkt? Skolan har hakat upp sig för mycket på den frågan, det menar Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap. – Vi måste göra individuella bedömningar, ställa höga krav och ge bra stöd, säger han.

Direkt in i klassrummet

Hon axlar gärna det tunga ansvaret för elevhälsan. Tillsammans med ett team av engagerade medarbetare möter rektorn Jannice Kloibhofer en skola i förändring. 

Nyttig information om nyanlända

Recension av boken Nyanlända i skolan av Anderz Andersson, Sara Lyrenäs och Lina Sidenhag.