Härligt - men stressigt

Folkhögskolerektorns vardag

Karin knäcktes av jobbet

Sameskolor

Brist på lärare och elever

"Vuxenutbildning är den största utmaningen i dag"

2018-01-30

Utbildnings-Sverige har blivit för mycket av betygs- och poängfabrik, anser Gunnar Danielsson,...

Lönerna fortsätter stiga

2018-01-30

5,4 procent i löneökning för medlemmarna i Sveriges Skolledarförbund. Det är resultatet baserat p...

Motioner om alkohol och Skolinspektionen

2018-01-30

Utvärdera Skolinspektionen, inför alkoholfri servering vid sammankomster med förbundet och erbjud...

Skolledare måste skapa en trygg miljö för unga hbtq-personer

2018-01-30

Det är skolledaren som måste underlätta för lärare och annan skolpersonal möjlighet att öka sin...

Ledaren

En lön som motsvarar uppdraget

2018-01-30

Förra året togs ett stort kliv mot rättvisa löner för skolledare - men ännu återstår mycket arbet...

Alla ska vara lika mycket värda

2017-12-01

Metoo-uppropet har nått skolan, med 1 700 elever som vittnar om övergrepp. "Vi måste tydligt sätt...

Våra viktigaste framtidsfrågor

2017-11-20

Kära läsare! Du håller nu i din hand ett mycket viktigt nummer av Skolledaren. Tidningen trycks i...

Enkäten avslöjar bristerna

2017-09-19

Sveriges Skolledarförbunds medlemsenkät ger svar på frågan varför skolledare byter jobb så ofta....

Testa Skolledaren gratis

På din sida

Vi tar ansvar för landets viktigaste chefer

2018-01-30

Jag har stora förväntningar på Sveriges Skolledarförbund 2018. Tillsammans med er gjorde vi ett...

Gästkrönika

Låt oss vara hantverkare!

2018-01-30

Många nybakade lärare vittnar om samma sak; de är inte förberedda på yrket efter genomgången...

Sista ordet

Omöjligt hitta rätt i bidragsdjungeln

2018-01-30

Det fattar du väl, säger statsbidragexperten nummer ett Hans Krantz, och spänner ögonen i mig. In...