Händer som skriver på dator Händer som skriver på dator
Händer som skriver på dator
TACK!

till alla er som svarat på löneenkäten. Snart kommer resultatet!

Dags att nominera till Stora Skolledarpriset!

Vem tycker du ska få 100 000 kronor för sitt framgångsrika ledarskap?

Vi är Sveriges skolledare Vi är Sveriges skolledare
Vi är Sveriges skolledare

Anna Frössevi med blommor Anna Frössevi med blommor
Anna Frössevi med blommor
Vad kan Sveriges Skolledarförbund göra för dig?

Vi är den samlade rösten för Sveriges viktigaste chefer!

Nyheter

Regeringens professionsprogram för skolledare behöver ses över

2021-12-03

Mycket i regeringens förslag om professionsprogram är bra, men det behöver kompletteras i vissa...

Sacokongressen - Matz Nilsson fortsätter i styrelsen

2021-11-11

Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson omvaldes på torsdagen till ytterligare...

Ny organisering för Sveriges Skolledare

Remissyttranden

Läromedelsutredningen

2021-12-09

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

2021-10-12

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss
Kalendarium
dec
09

09 december 2021, 16:00 – 17:30

Samtal om ny organisering - Småland-Blekinge

dec
14

14 december 2021, 13:00 – 16:00

Förbundsstyrelsemöte

via Teams
dec
15

15 december 2021, 16:00 – 17:30

Samtal om ny organisering - Södra Norrland

dec
16

16 december 2021, 13:00 – 14:30

Samtal om ny organisering - Skåne