En ledande profession

Kärnan i vårt yrke

Vad kan Sveriges Skolledarförbund göra för dig?

Vi är den samlade rösten för Sveriges viktigaste chefer!

Rätt ingångslön höjer din status

Vilken lön ska jag begära? Ta hjälp av förbundets ingångsvärden så du får rätt lön på en gång

Nyheter

"Tänk er för innan ni monterar ned gymnasieskolan i Lund helt.

2019-06-12

Vår organisation är inte bara slimmad, utan anorektisk"

Sveriges Skolledarförbund Backar på Järvaveckan!

2019-06-11

Sveriges Skolledarförbund tillsammans med Backa - initiativet för en skola fri från sexuella...

 

Kalendarium
jul
01

01 juli 2019, 11:15 – 12:00

Kan ett effektivt digitalt ledarskap attrahera nya skolledare?

Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7, Visby
jul
02

02 juli 2019, 13:30 – 14:00

Hur kan rektorers professionella trygghet stärkas?

Sal B:51, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby
jul
03

03 juli 2019, 10:00 – 11:30

Vilka vägval gör våra politiker i skolans ödesfrågor?

Sal E:35, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby