Din lön

Som skolledare har du ett stort och komplext ansvar samtidigt som du utvecklar svensk förskola och skola. Det ska märkas på din lön. Din lön är individuell och differentierad så du har goda möjligheter att påverka lönen. Men då måste du förbereda dig, lägga upp en strategi och följa upp. Vi stödjer dig i det arbetet.

Nya sedlar

Sverige är beroende av kompetenta skolledare. Som en av Sveriges skolledare bidrar du stort till utvecklingen av förskola och skola. Det ska ge utslag på lönen.

Vi erbjuder dig

  • Lönestatistik
  • Personlig rådgivning
  • Löneavtal som gynnar skolledare

Löneavtal är basen för din löneutveckling

Med de moderna processlöneavtal som skolledare omfattas av finns möjligheterna att driva upp skolledarlönerna till en mycket bättre nivå jämfört med idag. Avtalen utgår från en individuell och differentierad lönesättning som ska ske nära verksamheten och medarbetarna. För arbetsgivarna ger avtalen, klokt tillämpade, goda möjligheter att rekrytera och behålla nyckelpersoner. För dig som skolledare å andra sidan ska avtalen, rätt nyttjade, möjliggöra en god löneutveckling utifrån en individuell och differentierad lönesättning. En skolledare ska kunna påverka sin lön och känna till vad som förväntas för att få en god löneutveckling över tid.

Länkar

Tema: lön

Årets lönestatistik klar

2020-01-24

Lönerna för Sveriges rektorer ökade med 4,3 procent 2019. En skolledare i Sverige tjänar i snitt ...

Årets lönetårta till Växjö

2019-03-15

Idag får Växjö kommun motta årets lönetårta av Sveriges Skolledarförbund.

Rektorslönerna ökar mest i Kronoberg

2019-02-26

Skolledarna i Kronobergs län fick den bästa löneökningen i hela Sverige under 2018. Enligt Sverig...

Vad menar vi med ansvarsavstånd

Ansvarsavstånd - löneskillnad mellan chef och medarbetare som ska spegla den faktiska skillnaden i ansvar som följer av chefsbefattningen, respektive mellan olika chefsnivåer.

Förbundets lönestatisk visar att det så kallade ansvarsavståndet mellan lärare och deras chefer, skolledarna, har minskat drastiskt. På många håll i landet till och med försvunnit. Vi ser att medlemmar i Sveriges Skolledarförbund kan ha lägre månadslön som chefer än sina underställda lärare.

Förklaringen är, enligt Sveriges Skolledarförbund, att de statliga lönesatsningar som regeringen genomfört de senaste åren, förstelärarreformen och det senaste lärarlönelyftet helt har saknat helhetsperspektiv. Nu krävs just en helhetssyn från huvudmännen för att upprätta ett funktionellt ansvarsavstånd och därigenom kunna behålla och attrahera nya skolledare till landets skolor och förskolor.