Din lön

Som skolledare har du ett stort och komplext ansvar samtidigt som du utvecklar svensk förskola och skola. Det ska märkas på din lön. Din lön är individuell och differentierad så du har goda möjligheter att påverka lönen. Men då måste du förbereda dig, lägga upp en strategi och följa upp. Vi stödjer dig i det arbetet.

Glad kvinna

Sverige är beroende av kompetenta skolledare. Som en av Sveriges skolledare bidrar du stort till utvecklingen av förskola och skola. Det ska ge utslag på lönen.

Vi erbjuder dig

  • Lönestatistik
  • Personlig rådgivning
  • Löneavtal som gynnar skolledare

Löneavtal är basen för din löneutveckling

Med de moderna processlöneavtal som skolledare omfattas av finns möjligheterna att driva upp skolledarlönerna till en mycket bättre nivå jämfört med idag. Avtalen utgår från en individuell och differentierad lönesättning som ska ske nära verksamheten och medarbetarna. För arbetsgivarna ger avtalen, klokt tillämpade, goda möjligheter att rekrytera och behålla nyckelpersoner. För dig som skolledare å andra sidan ska avtalen, rätt nyttjade, möjliggöra en god löneutveckling utifrån en individuell och differentierad lönesättning. En skolledare ska kunna påverka sin lön och känna till vad som förväntas för att få en god löneutveckling över tid.

Länkar

Tema: lön

Nu lämnas namnen över för ett nationellt rektorslönelyft – nu!

2021-04-22

Matz Nilsson Matz Nilsson

Idag torsdag lämnar Sveriges Skolledarförbund över en lista med namn från hela landet till...

Kommer alla skolledare att få 2000 kronor i juni?

2021-04-16

Det är en fråga som kommit till Sveriges Skolledarförbunds rådgivning den senaste veckan med...

Vi kräver ett rektorslönelyft

2021-03-02

Förbundsordförande Matz Nilsson ger en skarp uppmaning om att det är dags att ge skolledarna en...

Vad menar vi med ansvarsavstånd

Ansvarsavstånd - löneskillnad mellan chef och medarbetare som ska spegla den faktiska skillnaden i ansvar som följer av chefsbefattningen, respektive mellan olika chefsnivåer.

Förbundets lönestatisk visar att ansvarsavståndet mellan lärare och deras chefer, rektorer och biträdande rektorer har minskat drastiskt efter de statliga lönesatsningarna för lärare. Skälet är att regeringens lärarsatsningar saknat helhetsperspektiv och därmed slagit sönder lönestrukturerna. Det innebär att idag har många rektorer inget eller omvänt ansvarsavstånd det vill säga lägre månadslön än sina underställda lärare.