Att sätta lön

AkademikerAlliansen där förbundet ingår och SKL/Pacta har tagit fram ett material om chefens roll i den lokala lönebildningen. Saco har också tagit fram en guide för dig som ska sätta lön.

Chefens roll i lönebildningenAkademikerAlliansen och SKL/Pacta har tagit fram ett material om chefens roll i den lokala lönebildningen. Syftet med det partsgemensamma arbetet är att genomlysa och beskriva chefens ansvar och behov av förutsättningar för att få den lokala lönebildningen och löneprocessen att fungera.

Broschyren riktar sig i första hand till de lönesättande cheferna själva.

Att sätta lönSaco har också tagit fram en guide för dig som ska sätta lön – vad du behöver tänka på och vad du ska efterfråga från din arbetsgivare för att du ska få rätt förutsättningar att lönesätta på ett så bra sätt som möjligt.