Rätt ingångslön höjer din status

Nytt karriärsteg och nya spännande uppdrag – men vilken lön ska jag begära för skolledarjobbet? Ta hjälp av förbundets ingångsvärden så du får rätt lön på en gång. En bra ingångslön är inte viktig bara för individen, utan för hela skolledarkollektivet.

Det här är de ingångsvärden som Sveriges Skolledarförbund anser du ska utgå ifrån:

  • Förskolechef Storstockholm 55 000 kr/mån
  • Förskolechef övriga landet 50 000 kr/mån
  • Rektor Storstockholm 64 000 kr/mån
  • Rektor övriga landet 54 000 kr/mån
  • Biträdande rektor Storstockholm 54 000 kr/mån
  • Biträdande rektor övriga landet 52 000 kr/mån

Den första skolledarlönen betyder mycket för din fortsatta löneutveckling. Det är oftast mycket svårt att rätta till en för låg ingångslön i senare lönerevisioner. Därför är det så viktigt att komma in rätt.

Du ska se ingångsvärdena som riktlinjer för lönediskussionen. Det är förstås möjligt att din första lön kan bli högre än ingångsvärdena. Lönesättningen av skolledare ska vara individuell och differentierad enligt vårt avtal.

Vi hjälper dig få rätt ingångslön

Tänk på att lönenivåerna kan variera. Kontakta därför ombudsmannajouren för en lönerådgivning eller boka den direkt, jour@skolledarna.se el 08-567 062 00. Det gagnar inte bara din lön nu och i framtiden utan lönerna för alla skolledare i landet.

Ingångslönerna är baserade på vår lönestatistik för skolledare och den kunskap vi har om marknadsläget för skolledare i landet. Se ingångslönerna som ett golv och som en av flera parametrar när du diskuterar din lön med din nya arbetsgivare.