Ansvarsavstånd och mållön hänger ihop

De senaste årens resultat visar att våra medlemmar fått en mycket bra genomsnittlig löneutveckling. Det är ett viktigt steg i rätt riktning för att skolledares löner ska speglas av ansvarsavståndet, det vill säga den faktiska skillnaden mellan chefens uppdrag och ansvar och medarbetarnas. Samtidigt är det fortfarande en resa kvar till förbundets mål att en chef ska ha 25 procents högre lön än underställd personal. En väg dit är att diskutera mållön med sin chef, dvs hur dina ambitioner kan kombineras med din chefs krav på dig och vad du ska uppnå. Och för dig som ska ha lönesamtal med din chef vill vi ge några konkreta tips.

Fundera på vilken lön du siktar på att ha om t. ex. tre år. Börja med att tänka fritt och utgå sedan ifrån vad du lägger i ditt uppdrag och hur ansvarsavståndet ser ut till din underställda personal. Sätt upp ett eget lönemål baserat på dina resultat, både uppnådda och förväntade liksom uppställda mål och förutsättningarna i ditt uppdrag. Använd lönestatistiken och förbundets rekommenderade ingångsvärden som stöd och väg in din erfarenhet för att hitta rätt lönemål. Tänk också på att anpassa din mållön till ett riktigt ansvarsavstånd.

I lönesamtalet sätter du och din chef upp nya mål både för verksamheten och personliga mål för dig. Ni behöver också diskutera vad som behövs för att kunna nå målen och utvecklas vidare. Det kan handla om allt från en ny dator till kompetensutveckling. Se till att prata med din chef under lönesamtalet om vilken mållön du satt upp och för en dialog kring hur du ska kunna uppnå den inom den tid du tänkt.

Den som satt upp en mållön och kommunicerar den med sin chef får generellt sett en bättre löneutveckling än den som nöjer sig med att föra dialog om nästa års lön. Det handlar inte om någon önskelön utan om den lön du siktar på om några år. När du samtalar med din chef om detta är det naturligt att även komma in på hur ditt uppdrag utvecklas och ser ut inom en längre period än bara det kommande året. Det blir också lättare att vända på frågan: vad ska jag göra för att uppnå min mållön inom den här tiden? På så vis får din chef klart för sig vilka dina ambitioner är och vad du lägger i ditt uppdrag och du får veta vad som krävs av dig för att kunna uppnå mållönen.

Kanske är det inte ens möjligt hos din nuvarande arbetsgivare utan ditt lönesamtal klargör att det börjar bli dags att söka dig vidare till en större utmaning på annat håll. Oavsett vilket har du genom att arbeta långsiktigt och strategiskt på detta sätt bättre förutsättningar att göra lönekarriär och nå den lönenivå som du önskar.

Vad menar vi med ansvarsavstånd

Ansvarsavstånd - löneskillnad mellan chef och medarbetare som ska spegla den faktiska skillnaden i ansvar som följer av chefsbefattningen, respektive mellan olika chefsnivåer.

Förbundets lönestatisk visar att det så kallade ansvarsavståndet mellan lärare och deras chefer, skolledarna, har minskat drastiskt. På många håll i landet till och med försvunnit. Vi ser att medlemmar i Sveriges Skolledarförbund kan ha lägre månadslön som chefer än sina underställda lärare.

Förklaringen är, enligt Sveriges Skolledarförbund, att de statliga lönesatsningar som regeringen genomfört de senaste åren, förstelärarreformen och det senaste lärarlönelyftet helt har saknat helhetsperspektiv. Nu krävs just en helhetssyn från huvudmännen för att upprätta ett funktionellt ansvarsavstånd och därigenom kunna behålla och attrahera nya skolledare till landets skolor och förskolor.