Löneväxla till högre tjänstepension

Att växla lön mot en annan förmån kan vara en utväg i en förhandling som kört fast. Det kan också vara ett bra sätt att öka sitt pensionssparande, det gäller i synnerhet löneväxling till högre tjänstepension. Det har blivit särskilt intressant nu när möjligheten att dra av för privat pensionssparande upphört.

Nya sedlar

Så här fungerar det: En del av din bruttolön sätts av till en pensionsförsäkring vanligtvis en utökning av den tjänstepension du omfattas av genom kollektivavtalet. På så sätt kan du placera pengarna i de förmånliga alternativ som finns för tjänstepensionen.

Arbetsgivaren betalar en lägre arbetsgivaravgift där mellanskillnaden, cirka sju procent, ska tillfalla dig som löneväxlar. Du betalar inte inkomstskatt på pengarna förrän du tar ut din pension. Vad är då vinsten? Jo, du har troligen en lägre inkomst när du tar ut pensionen vilket medför en lägre inkomstskatt. Du har också haft ett betydligt större belopp som kunnat förränta sig jämfört med om du istället skulle sparat skattade pengar.

Om du har en månadslön under 47 748 kr/mån (år 2022) rekommenderar vi inte att du löneväxlar eftersom det kan minska din allmänna pension. Vår rekommendation är att du enbart löneväxlar på den delen av lönen som ligger över 47 748 kr/mån (år 2022).

Mer att tänka på innan du löneväxlar

Det finns en del saker att tänka på när du undersökt möjligheten till löneväxling för att stärka din tjänstepension.

 • Jobbar du i en kommun ska det finnas ett lokalt kollektivavtal, kolla med din lokala förtroendeman eller med din arbetsgivare.
 • Är din månadslön lägre än 47 748 kr/mån (år 2022) blir din allmänna pension mindre om du löneväxlar. Se därför till att bara löneväxla den delen av lönen som ligger över 47 748 kr/mån (år 2022). (Gränsen för högsta intjänande till föräldrapenning, sjukpenning och a-kassa ligger lägre än den för allmän pension.)
 • Löneväxling ska vara kostnadsneutralt för arbetsgivaren så kolla att de cirka sju procent lägre avgift arbetsgivaren betalar för det löneväxlade beloppet, tillfaller dig. Detta gäller särskilt dig som jobbar hos fristående huvudman. I kommunen ska det finnas ett lokalt kollektivavtal där detta är reglerat.
 • Löneväxling kan bara göras på framtida belopp. Det betyder också att du bara kan återkalla en överenskommen löneväxling för framtida belopp.
 • Du och arbetsgivaren behöver upprätta ett avtal där det framgår vad pengarna ska användas till. Avtalet kan gälla tillsvidare men ska vara möjligt att säga upp inom rimlig tid om din situation förändras och du behöver använda pengarna till annat istället.
 • Kolla att avsättningen görs till den tjänstepension du har genom kollektivavtalet. På så sätt kan du placera pengarna i de förmånliga alternativ med låga avgifter, som finns för tjänstepensionen.
 • Tänk också på att se över tjänstepensionen om din familjesituation ändras. Särskilt återbetalningsskydd och förmånstagare kan vara aktuellt att fundera över då, liksom familjepension och familjeskydd för dig som har en fristående huvudman.
 • Passa också på att se över din förvaltning det vill säga hur dina pengar är placerade. Är det fonder eller traditionell pensionsförsäkring du vill ha, eller kanske en kombination? Jämför avgifterna för olika sparalternativ på konsumenternas.se eller fondvalsguiden på pensionsmyndigheten.se

Fler tips om pension:

 • Se över din framskjutna lön åtminstone en gång per år. På minpension.se får du bra överblick.
 • Omfattas du inte av kollektivavtal måste du själv förhandla dig till en bra tjänstepension.
 • Glöm inte att ställa frågor om tjänstepension när du byter jobb. Det är särskilt viktigt om du byter jobb när du närmar dig 6o år eller mer.