2016-11-14

Hjälp mig med löneanspråk

Jag har sökt min första rektorstjänst och har nu blivit kallad till en intervju och arbetsgivaren har bett mig att inkomma med ett löneanspråk via e-post inför vårt första möte. Kan ni hjälpa mig med det? PS. Jag är inte medlem hos er ännu.

Sveriges Skolledarförbunds lönestatistik är en unik medlemsförmån som vi i princip endast delger våra medlemmar. Men när det gäller s.k. ingångsvärden inför löneförhandlingen av den första skolledarlönen gör vi ett undantag. Detta då det är viktigt för alla Sveriges skolledare att nytillträdda skolledare går in på en skälig lön från början.

Sveriges Skolledarförbund har tagit fram löneriktlinjer/ingångsvärden som kan användas som underlag inför förhandlingen av den första skolledartjänsten. De löneriktlinjer/ingångsvärden som vi redovisar är baserade på förbundets lönestatistik och det marknadsvärde som vi ser att skolledare har idag. För rektorstjänster är löneriktlinjerna/ingångsvärdet idag:

  • Rektor Stockholms län 50 000kr/mån
  • Rektor övriga landet 43 000 kr/mån

Dessa ingångsvärden/löneriktlinjer kan du grunda din lönediskussion på. Men för att kunna ge dig ett mer skräddarsytt löneanspråk bör du kontakta vår jour (08-567 062 00, jour@skolledarna.se) som undersöker mer noga hur löneläget ser ut för den aktuella befattning via förbundets lönestatistik

Vi rekommenderar inte att du anger ditt löneanspråk så tidigt i processen som innan första intervjutillfället. Tumregeln är att du har ett bättre förhandlingsläge ju längre du kommit i processen. Det är också svårt att lägga ett bra löneanspråk innan man fått mer information om tjänstens innehåll och vilka krav som kommer att ställas på dig. Om möjligt tycker jag att du ska be att få inkomma med ett löneanspråk först när du fått mer information om tjänsten. Du kan också säga att du varit i kontakt med Sveriges Skolledarförbund som rekommenderar att man ska inleda lönediskussionen i enlighet med våra löneriktlinjer/ingångsvärden. Be dem sedan berätta mer om hur deras lönestruktur ser ut så att du senare kan återkoma med ett mer tydligt löneanspråk. Kom ihåg att de flesta arbetsgivare respekterar ett marknadsmässigt löneanspråk. Detta till och med i de fall de inte har budget till det löneanspråk du ger. Det säger också något om hur man värderar sig själv. Men om du vet att ditt löneanspråk kommer att anses som högt är det viktigt att du lägger fram det på ett klokt sätt så att du inte hamnar i ett låst läge med din chef. Kanske når du inte hela vägen denna gång men kanske har ditt löneanspråk banat vägen till en god revision kommande år eller till och med utökat ansvar på sikt.

Obs! Våra rekommenderade löneriktlinjer/ingångsvärden indikerar vad som är möjligt, inte att förväxla vad vi som förbund anser vara rimligt! Vi anser att skolledares löner ska ligga på en högre nivå för att motsvara det komplexa uppdrag som en skolledare har. Observera också att det ibland är möjligt att hamna på en ännu högre nivå än våra ingångsvärden. Kontakta alltid förbundet för att få råd och stöd innan du lägger fram löneanspråk och kompletterande argument.

Fler nyheter

Vilken lön ska jag begära som biträdande rektor?

2016-11-14

Hej Jag jobbar sedan knappt 6 månader tillbaka som förstalärare i Stockholm och tjänar 39 000...

Vilken lön ska jag begära som förskolechef?

2016-11-14

Jag har sökt och gått vidare till slutintervju som förskolechef på en förskola i Örebro. Vad ska...

Ny chef och lönesättning

2016-11-14

Vi har precis fått en ny chef som ska lönesätta mig och mina skolledarkollegor. Då han inte hunni...