2016-11-14

Kan jag klaga på för snål löneeökning?

Jag hade ett samtal med min chef idag. Hon berättade för mig att hon var mycket nöjd med mitt arbete under året men att jag dessvärre inte kunde se fram emot en löneökning som matchar min insats då hennes budget för 2014 är mycket snäv. Ska jag acceptera detta?

Du ska absolut inte acceptera det argumentet inför lönerevision 2014. Att din chef har en snäv budget kan för henne anses som ett starkt argument för att ge låga löneökningar i år. Men om hon inte gör mycket kloka prioriteringar inom sin budget blir sannolikt alternativkostnaden för arbetsgivaren mycket högre då de riskerar bli av med kompetenta skolledare. Hög omsättning på rektorer och nyrekryteringar är mycket kostsamt. Framförallt så ska din lön påverkas utifrån din prestation, kompetens och det ansvar du har. Din löneökning ska alltså inte begränsas av en budget, även om chefen naturligtvis har ett ansvar att hålla budget. Vårt förslag är att du ska förbereda goda argument som går i linje med arbetsgivarens behov och sätt att se. Att du redan fått ett gott betyg för dina insatser ska du naturligtvis påminna chefen om. Visa förståelse för chefens situation, men ta inte tillbaka dina egna argument om de är goda.

Gör också klart för din chef att du ser lönen som ett betyg. Glöm heller inte eventuell övertid då du ska lägga upp din argumentation. Det är viktigt att du håller reda på hur mycket du jobbar över så att du kan ta med omfattningen av din övertid i lönesamtalet. Kontakta gärna en lokal företrädare eller förbundet centralt för hjälp med att stämma av dina goda argument.

Sveriges Skolledarförbund anser att det är viktigt att prioritera skolledarlöner i årets lönerevision. Kompetenta skolledare har stor betydelse för resultaten i förskola och skola. Och dessutom så är skolledare ett relativt litet kollektiv i budgeten och påverkar därför inte, trots ett högre löneläge, den totala budgeten så mycket som de större grupperna. En arbetsgivare som prioriterar skolledarlöner 2014 tänker klokt!

PS. Vår erfarenhet är att om flera skolledare påtalar samma sak i sitt lönesamtal – dvs gör chefen uppmärksam på hur viktigt det är att prioritera deras löner – så får chefen i sin tur bättre underlag då hon/han ska äska pengar till sin budget.

Fler nyheter

Vilken lön ska jag begära som biträdande rektor?

2016-11-14

Hej Jag jobbar sedan knappt 6 månader tillbaka som förstalärare i Stockholm och tjänar 39 000...

Vilken lön ska jag begära som förskolechef?

2016-11-14

Jag har sökt och gått vidare till slutintervju som förskolechef på en förskola i Örebro. Vad ska...

Ny chef och lönesättning

2016-11-14

Vi har precis fått en ny chef som ska lönesätta mig och mina skolledarkollegor. Då han inte hunni...