2016-11-14

Ny chef och lönesättning

Vi har precis fått en ny chef som ska lönesätta mig och mina skolledarkollegor. Då han inte hunnit lära känna oss så väl ännu har han antytt att han kommer att ge oss alla samma procentsats i år. Tycker ni att jag bör ha synpunkter på denna hantering? PS. Jag är kommunalt anställd.

Ja, jag tycker definitivt att du, dina kollegor men framförallt dina lokala fackliga företrädare ska ha synpunkter på er nya chefs sätt att hantera det löneavtal som gäller inom kommunen.

Din och dina kollegors löner ska vara individuella, differentierade och avspegla uppnådda mål och resultat. Det gynnar varken verksamheten eller er nya chef att han hänvisar till "kort erfarenhet" vid kommande lönesamtal. Förhoppningsvis har din chef fått en överlämning av den tidigare chefen.

Om inte så är fallet är det nu på hans ansvar att samla in information om era prestationer under året via olika kanaler, till exempel tidigare chefer, minnesanteckningar från utvecklingssamtal och samtal med er. Man ska självklart ha respekt för att det inte är en helt enkel uppgift för er nya chef, men det är inte rimligt att ni ska inte ska bedömas på ett korrekt sätt, för att chefer byts ut utan att denna fråga hanterats. Tänk om chefen byts ut även nästa år?

Mitt råd till dig är att du tillsammans med dina kollegor för fram denna information till er lokalavdelning, eller till förbundet centralt om en lokal företrädare saknas. Det är alltid bäst att ta tag i frågor som dessa så snart det går, så att alla inblandade hinner tänka till ett varv till. En icke genomtänkt lönepolitik är kostsam – för alla.

Fler nyheter

Vilken lön ska jag begära som biträdande rektor?

2016-11-14

Hej Jag jobbar sedan knappt 6 månader tillbaka som förstalärare i Stockholm och tjänar 39 000...

Vilken lön ska jag begära som förskolechef?

2016-11-14

Jag har sökt och gått vidare till slutintervju som förskolechef på en förskola i Örebro. Vad ska...

Ny chef och lönesättning

2016-11-14

Vi har precis fått en ny chef som ska lönesätta mig och mina skolledarkollegor. Då han inte hunni...