2016-11-14

Skolledare kontra förstelärare

Varför sikta på att bli skolledare när man numera kan få i princip samma lön som förstelärare?

En mycket berättigad fråga som både du, många av dina kollegor och även oroliga arbetsgivare ställer sig. Att vara skolledare är ett mycket viktigt och spännande uppdrag. Vi vet också att skolledares insatser har stor påverkan på resultatet i förskola och skola. Mot den bakgrunden har vi goda argument för att skolledares löner måste höjas. Det faktum att många skolledare kommer att gå i pension under de kommande åren samtidigt som alternativa karriärsvägar öppnar sig, förstelärare är en sådan, ökar våra möjligheter att driva upp skolledarlönerna ytterligare.

Sveriges Skolledarförbund ser positivt på att duktiga lärare fått möjlighet att göra lönekarriär och vi är också övertygade om att det kommer att gynna hela skolan. Det är nu viktigt att vi använder förstelärarnas löner som en positiv hävstång för att påskynda förändringen av skolans stela lönestrukturer där lönespridningen idag är låg.

Lönerna för förstelärarna ligger idag mycket riktigt nära skolledares löner på många håll i landet. Många arbetsgivare har valt att snabbt även justera upp skolledares löner, alternativt ser nu över möjligheterna att göra det på sikt. Vi måste komma ihåg att förstelärarnas löner inte förhandlats fram av parterna utan tillkommit pga statliga regleringar. Arbetsgivaren måste därför tänka till lite utanför boxen för att justera upp skolledarlönerna så att de får en optimal lönestruktur framöver. Möjligheten till att justera skolledarnas löner finns inom ramen för våra löneavtal men det krävs att parterna visar mod och klokhet i de kommande löneöversynerna.

Kloka arbetsgivare har redan räknat ut att alternativkostnaden, det vill säga att inte höja skolledarlönerna rejält, är mycket högre då det innebär en ökad omsättning av skolledare, eller ännu värre, vakanta skolledartjänster kostar mycket mer i både pengar och resultat. Vi har redan sett exempel på att förstelärarnas löner kommer att bidra till att spräcka stela lönestrukturer inom skolan under 2014. De arbetsgivare som hanterat denna utmaning redan i år har ett bättre utgångsläge än övriga vad gäller att uppnå goda resultat i förskola och skola.

Men vi vet också att förstelärarna sannolikt kommer att ligga högre än medellönen för skolledare i flertalet kommuner 2014 trots tjänstens betydligt mer begränsade ansvar. I dessa kommuner kommer rekryteringen till skolledartjänster att äventyras. Särskilt problematiskt blir det i de kommuner där skolledare lätt kan pendla till en annan kommun. Din, och andras, berättigade fråga bidrar förhoppningsvis till att även skolledarnas löner skyndsamt justeras uppåt även i de kommuner som ännu inte hanterat problematiken.

Boka gärna in en lönerådgivning via vår jour (jour@skolledarna.se) om du funderar på att söka en skolledartjänst. Vi erbjuder denna tjänst även för dig som ännu inte är medlem då vi ser att det gynnar alla Sveriges skolledare!

Fler nyheter

Vilken lön ska jag begära som biträdande rektor?

2016-11-14

Hej Jag jobbar sedan knappt 6 månader tillbaka som förstalärare i Stockholm och tjänar 39 000...

Vilken lön ska jag begära som förskolechef?

2016-11-14

Jag har sökt och gått vidare till slutintervju som förskolechef på en förskola i Örebro. Vad ska...

Ny chef och lönesättning

2016-11-14

Vi har precis fått en ny chef som ska lönesätta mig och mina skolledarkollegor. Då han inte hunni...