Mer om övertid för skolledare 2020

Det totala övertidsarbetet för skolledare minskade under 2020 enligt Sveriges Skolledarförbunds lönestatistik. Gruppen som sällan eller aldrig jobbar övertid ökade med tre procentenheter till 16 procent. Samtidigt ökade antalet rektorer som jobbar mer än 10 timmar övertid varje vecka.

Övertid 2020

Uppgifterna kommer från Sveriges Skolledarförbunds lönestatistik 2020

Lönestatistiken visar också att 86 procent av skolledarna har rätt att ta ut tid mot tid. Många hinner dock inte ta ut den tid de jobbat in. Har du inte möjlighet att göra det, behöver du komma överens med din chef om att ta ut den senare.

Ta höjd för oreglerad arbetstid

De flesta skolledare har oreglerad arbetstid. Det innebär bland annat att rätten till övertidsersättning enligt kollektivavtalet är avlöst mot den kompensation du kommit överens med din arbetsgivare om vid anställningstillfället, då även övriga villkor tex lön och tillträdesdatum har förhandlats. Vi rekommenderar att du begär en lön som tar höjd för komplexiteten och ansvaret som skolledare alltid har, men också för det övertidsarbete som i regel ingår i jobbet. Därtill anser vi att du ska ha minst fem dagars extra semester eller lediga dagar. Tänk på att fem dagars längre semester motsvarar ungefär två procent högre månadslön eller knappt en timmes övertidsarbete i veckan.

Hållbart arbetsliv

Så långt ekonomisk ersättning. Utöver det har du enligt kollektivavtalet och arbetstidslagen rätt till återhämtning efter arbetstoppar i nära anslutning till dessa. Då ska principen tid mot tid gälla enligt förbundets uppfattning.

En viktig aspekt när det gäller arbetstid och framförallt övertid, är också ett hållbart arbetsliv. Att med jämna mellanrum arbeta mer än en normal arbetsvecka, är en självklarhet för skolledare. Men när arbetstiden ständigt är lång, och framförallt, möjligheterna för återhämtning i nära anslutning till en arbetsintensiv period är små, kan de få långtgående konsekvenser. Det kan bli en ohållbar situation för dig som skolledare och på sikt också medföra ekonomiska konsekvenser för dig. Därför ska din arbetsmiljö var så god att du orkar jobba som skolledare fullt ut till pensionen. Annars kan det påverka både din lön och kommande pension.