Tänk på det här

Angående komptid

  • Bör tas ut i anslutning till att extraarbete utförts.
  • För att ta ut hela dagar behövs en överenskommelse, som bör vara skriftlig, med din chef. Detsamma gäller på vilket sätt du eventuellt förväntas vara tillgänglig under ledigheten.
  • Särskilda regler kan finnas i lokala arbetstids- eller flextidsavtal. Kolla vad som gäller på din arbetsplats.
  • Räkna inte med att du kan få ut inarbetad tid i samband med att du slutar din anställning. Utgå inte heller från att du kan få ut den i pengar.

Om semester

  • Huvudregeln är att du får spara dagar som överstiger 20 (i max fem år).
  • Semester som du inte hunnit ta ut innan anställningen upphör får du ut i pengar.
  • Intjänad semester kan inte frysa inne vid konkurs utan skyddas av den statliga lönegarantin, inom vissa gränser.