Arbeta som förtroendevald

Sveriges Skolledarförbund har mer än 500 medlemmar med fackliga uppdrag. Här kan du som är förtroendevald i förbundet - lokalt, regionalt eller centralt - hitta information som hjälper dig i ditt fackliga arbete. Sidorna är lösenordskyddade. Det är endast den som är registrerad som förtroendevald i vårt medlemsregister som har tillgång till informationen.

På språng

Anmäl förtroendevalda

Så fort din lokalavdelningen har utsett en eller flera lokala fackliga förtroendevalda, LFF, eller skyddsombud ska det anmälas till arbetsgivaren och till Sveriges Skolledarförbund. Ni ska då också skicka med årsmötesprotokollet.

Aktivera dig fackligt

Om du är intresserad av att aktivera dig fackligt, ta kontakt med din lokalavdelning. Du hittar lokalavdelningens representanter på Min sida.