Anmäl LFF och skyddsombud

När lokalavdelningen valt vilka som är som fackliga förtroendemän ska detta anmälas till förbundet och arbetsgivaren. Det är viktigt att vi registrerar alla som är anmälda till arbetsgivaren.

För att kunna registrera er som har uppdrag enligt GDPR måste vi ha ett årsmötesprotokoll som visar att ni valts. Ni kan skicka in det via formuläret nedan eller direkt till eva.ahlberg@skolledarna.se.

När ni blivit registrerade får ni tillgång till den information som finns under fliken Förtroendevald samt Medlemsservice via Min sida.

Anmäl förtroendeuppdrag

Här ska du ladda upp ert årsmötesprotokoll och ev konstituerande protokoll. Det ska framgå vilka som valts till ordförande, LFF och ev skyddsombud.