Anmäl LFF och skyddsombud

När lokalavdelningen valt vilka som är som fackliga förtroendemän ska detta anmälas till förbundet och arbetsgivaren. Det är viktigt att vi registrerar alla som är anmälda till arbetsgivaren. Det är också viktigt att ni i samband med anmälan skickar in årsmötesprotokoll till förbundet. Skicka det till eva.ahlberg@skolledarna.se.

I nedanstående formulär kan medlem som fått ett förtroendeuppdrag anmäla sig till förbundet. Detta ger bl a tillgång till den information som finns under fliken Förtroendevald.

Förbundet måste ha aktuell information om vilka som har förtroendeuppdrag i lokalavdelningen. Om någon person inte längre är aktuell kan ni också notera deras namn i formuläret. 

Anmäl förtroendeuppdrag

Kryssa i det eller de uppdrag som du har valts till.

Här kan du ladda upp ert årsmötesprotokoll och ev konstituerande protokoll.

Följande förtroendemän har avgått: