Delegation och ansvar

Förbundsstyrelsen har fastställt bifogad föreskrift till stöd för ditt arbete som facklig företrädare. Föreskriften är en sammanställning över det arbetssätt och de mandat som har gällt inom vårt förbund under en längre tid.

Delegation och ansvar

Förbundsstyrelsens uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet ligger lokalt och att föreskriften ska vara vägledande för den lokala fackliga verksamheten. Målet är att nå en likartad hantering av stödet till våra medlemmar samt av de fackliga förhandlingarna som förbundet håller. Syftet är att tydliggöra olika beslutsnivåer inom de olika förhandlingsområdena.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Britt Sundström
britt.sundstrom@skolledarna.se 08- 567 06 205.