Reviderad AID klar och uppdaterat statistikavtal på kommunal sektor

Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett partsgemensamt klassificerings­system för gruppering av arbetsuppgifter. En längre tids översynsarbete har lett till en revidering av AID. Översynen har syftat till att fånga upp förändringar i arbetsuppgifter som har skett sedan AID infördes 2008, för att systemet ska beskriva verkligheten bättre.

AID är partsgemensamt, vilket innebär att förändringar i systemet arbetas fram i den partsgemensamma statistikkommittén bestående av representanter från Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, Offentlighetsanställdas Förhandlingsråd (OFR) och AkademikerAlliansen.

De förändringar som har gjorts avser i huvudsak etiketter. För förbundets del har två ledningsetiketter, varav en inom skola och barnomsorg/förskola, har tagits bort. Dessa två etiketterna är så kallade kombinationsetiketter som överlappar andra befintliga etiketter.

AID Handbok håller för närvarande på att uppdateras och kommer att läggas upp på hemsidan under våren.

För mer information om AID med etikettlista och etikettlista med markerade förändringar, klicka här.

Ett uppdaterat statistikavtal är också klart där samtliga avtal kopplade till lönestatistik och AID nu är samlat.

Frågor om reviderad AID kan ställas till AkademikerAlliansens representanter i den partsgemensamma statistikkommittén, statistikansvarig på Saco Anna Danielsson, e-post: anna.danielsson@saco.se