Rekryteringskonferens

22 november 2017, 10:00 – 16:00

Plats: Konferenslokal Oscars + Vasan, Vasagatan 48, Stockholm

Sveriges Skolledarförbund är idag den samlade rösten för alla skolledare. Vi har tillsammans med er arbetat hårt för att kunna erbjuda Sveriges skolledare råd och stöd under hela karriären. Under de senaste åren har förbundet gått igenom en generationsväxling som inneburit att en stor andel av våra, sedan längre trogna, medlemmar gått i pension. Trots detta har vi ökat i antalet medlemmar sedan 2016 tack vare att många nya skolledare valt oss som sitt förbund. Ett mycket gott betyg men vi kan också konstatera att det förpliktigar.

Nu antar vi utmaningen med att stärka vår medlemsnytta och medlemsservice ytterligare.

Som ett led i detta viktiga arbete vill vi samla er som är lite extra intresserade av medlemsrekrytering runtom i regionerna.

Under en dag kommer vi ha fullt fokus på vilken medlemsnytta/service vi erbjuder. Förutom att vi ska gå igenom våra viktigaste medlemsförmåner kommer vi även att titta på hur man gör i andra förbund.

Målet är tydligt, vi vill stärka vår position som den samlade rösten för alla skolledare – Sveriges viktigaste chefer!

Ur programmet:

  • Sveriges Skolledarförbunds styrkor – Förbundsordförande Matz Nilsson
  • Våra medlemsförmåner
  • Vårt fackliga/arbetsrättsliga stöd
  • Våra medlemsförsäkringar – If
  • Rekryteringsarbetet på Lärarnas Riksförbund – Rekryterare Roberto Galazzi
  • Erfarenhetsutbyte

För att konferensen ska bli så bra som möjligt ser vi gärna att minst en, gärna två per region anmäler sig.

I första hand vänder vi oss till regionordförande och rekryteringsansvarig i respektive region. Men om ni föredrar en annan bemanning är det självklart helt ok.

OSA, snarast men allra senast den 10 november.

Anmälan till Eva Ahlberg, eva.ahlberg@skolledarna.se

Boka resor via Akademikerresor, http://akademikerresor.se/bokningsforfragan/ Ange kostnadsställe 22.

Kalendarium
aug
29

29 augusti 2018, 10:00 – 30 augusti 2018, 15:00

Förbundsstyrelseinternat

sep
03

03 september 2018, 12:00 – 16:30

Skånes Skolledardag

Polhemsskolan i Lund
sep
27

27 september 2018, 10:00 – 16:00

Förbundsstyrelsemöte