Skolan brinner - våga se, våga höra, våga agera

09 november 2017, 11:00 – 10 november 2017, 12:30

Plats: Scandic Star Sollentuna

Vad gör du för att förebygga anlagda bränder? På konferensen vill Brandskyddsföreningen visa på goda exempel och inspirera till fler förebyggande aktiviteter på det lokala planet. Vi vill också få skolorna att ta de tidiga signalerna på allvar och att agera medan problemen ännu är små. För det finns mycket man kan göra för att förebygga, både socialt och med praktiska åtgärder.

Banner Skolan brinner

Förutom att lyssna till intressanta föredrag med representanter från skola, försäkringsbolag och räddningstjänst, får du delta i gruppdiskussioner och möjlighet att nätverka.

Varmt välkommen!

Programmet

Skolan fruktar ny katastrof – ingen hjälp från polisen
Conny Ström, Surahammars kommun och Jan-Erik Hellbom, Hammarskolan

Gruppdiskussioner

  • Hur får vi med eleverna i det systematiska brandskyddsarbetet?
  • Vad behöver skolan bli bättre på för att förebygga bränder och skadegörelse?
  • Hur bygger man relationer med ungdomar och elever?
  • Hur förebygger vi skolbränder utanför skoltid?
  • Hur gör räddningstjänsten bäst nytta i skolan?

Fyrverkerier i ventilationskanalen brände ner stora delar av skolan
Oscar Rehnström, Värends räddningstjänst, Charlotte Airosto och Sophie Svensson Bruschi, Sandbro skola

Nya grepp ger resultat i det förebyggande arbetet
Barbro Johansson, Skolfastigheter i Stockholm AB

Svårsläckta bränder i skolpaviljonger
Jan Tomtin, Storstockholms brandförsvar och Barbro Johansson, Skolfastigheter i Stockholm AB

Hur du bemöter eleverna avgör om du kommer att kunna lära dem något
Emelie Widman, Malmaskolan

Anlagd brand och "Upp i rök" på schemat
Conny Lundkvist, Räddningstjänsten i Piteå

Elever brandövar i digital verklighet
Alexandra Gahnström, Trygg-Hansa

Lika barn leka bäst men olika barn hittar på de bästa lekarna
Milad Mohammadi, grundare av Järvaskolan

 

Kalendarium
aug
29

29 augusti 2018, 10:00 – 30 augusti 2018, 15:00

Förbundsstyrelseinternat

sep
03

03 september 2018, 12:00 – 16:30

Skånes Skolledardag

Polhemsskolan i Lund
sep
27

27 september 2018, 10:00 – 16:00

Förbundsstyrelsemöte