En eftermiddagsfika om tjänstepensionen

30 maj 2018, 14:30 – 16:00

Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3, Jönköping

Den 30 maj kommer KPA Pension till Jönköping. Då är det dags för årets tvärfackliga informationsträff. Syftet är att du som facklig representant inom kommun- och landstingssektorn ska få bättre förståelse för pensioner i stort, samt för tjänstepensionen som kollektivavtalad förmån. Du får tips och råd om hur du kan informera och hjälpa medlemmarna med frågor kring den.

Kalendarium
maj
24

24 maj 2018, 14:30 – 16:00

En eftermiddagsfika om tjänstepensionen

Grand Hotel, Lund
maj
30

30 maj 2018, 14:30 – 16:00

En eftermiddagsfika om tjänstepensionen

Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3, Jönköping
jun
07

07 juni 2018, 10:00 – 15:00

Förbundsstyrelsemöte

Danske Bank