En eftermiddagsfika om tjänstepensionen

12 juni 2018, 14:30 – 16:00

Plats: Grand Hotel, Stationsgatan 44, Halmstad

Den 12 juni kommer KPA Pension till Halmstad. Då är det dags för årets tvärfackliga informationsträff. Syftet är att du som facklig representant inom kommun- och landstingssektorn ska få bättre förståelse för pensioner i stort, samt för tjänstepensionen som kollektivavtalad förmån. Du får tips och råd om hur du kan informera och hjälpa medlemmarna med frågor kring den.

Kalendarium
maj
24

24 maj 2018, 14:30 – 16:00

En eftermiddagsfika om tjänstepensionen

Grand Hotel, Lund
maj
30

30 maj 2018, 14:30 – 16:00

En eftermiddagsfika om tjänstepensionen

Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3, Jönköping
jun
07

07 juni 2018, 10:00 – 15:00

Förbundsstyrelsemöte

Danske Bank