Förbundsråd

23 oktober 2018, 10:00 – 16:00

Plats: Helio, Hitechbuilding, Sveavägen 9, plan 2

Sveriges Skolledarförbund är idag inne i en spännande fas med god medlemstillväxt och en framgångsrik tydlig politik för en förskola och skola i framkant. Förbundsrådet kommer huvudsakligen fokusera på hur vi nu tar nästa steg i vårt viktiga arbete med att stötta och samla alla Sveriges skolledare.

Fokus kommer att vara på den vision och de mål som kongressen antog i april 2018. Utifrån visionen och målen har förbundsstyrelsen antagit en verksamhetsplan för mandatperioden. Förbundsstyrelsen har vidare tagit fram ett förslag till kommunikationsplan för sociala medier som ska hjälpa oss med att nå ut bredare med vårt viktiga budskap. Vi kommer också att ge vår syn på det nytecknade läraravtalet och hur vi ska säkerställa att implementeringen av avtalet inte bidrar till extraarbete och parallella strukturer för Sveriges Skolledare.

Kalendarium
maj
09

09 maj 2019, 14:00 – 16:00

En eftermiddagsfika om tjänstepensionen

Elite Hotel Savoy, Malmö
jun
04

04 juni 2019, 10:00 – 16:00

Förbundsstyrelsemöte

Oscars, Vasagatan 48, Stockholm
aug
29

29 augusti 2019 – 30 augusti 2019

Förbundsstyrelseinternat