Förbundsråd

23 oktober 2018, 10:00 – 16:00

Plats: Helio, Hitechbuilding, Sveavägen 9, plan 2

Sveriges Skolledarförbund är idag inne i en spännande fas med god medlemstillväxt och en framgångsrik tydlig politik för en förskola och skola i framkant. Förbundsrådet kommer huvudsakligen fokusera på hur vi nu tar nästa steg i vårt viktiga arbete med att stötta och samla alla Sveriges skolledare.

Fokus kommer att vara på den vision och de mål som kongressen antog i april 2018. Utifrån visionen och målen har förbundsstyrelsen antagit en verksamhetsplan för mandatperioden. Förbundsstyrelsen har vidare tagit fram ett förslag till kommunikationsplan för sociala medier som ska hjälpa oss med att nå ut bredare med vårt viktiga budskap. Vi kommer också att ge vår syn på det nytecknade läraravtalet och hur vi ska säkerställa att implementeringen av avtalet inte bidrar till extraarbete och parallella strukturer för Sveriges Skolledare.

Kalendarium
nov
16

16 november 2018, 08:30 – 16:00

Emmabodakonferensen

nov
22

22 november 2018

En eftermiddagsfika om tjänstepensionen

Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm
nov
26

26 november 2018, 14:30 – 16:00

En eftermiddagsfika om tjänstepensionen

Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg