Förbundsråd

23 oktober 2018, 10:00 – 16:00

Plats: Helio, Hitechbuilding, Sveavägen 9, plan 2

Sveriges Skolledarförbund är idag inne i en spännande fas med god medlemstillväxt och en framgångsrik tydlig politik för en förskola och skola i framkant. Förbundsrådet kommer huvudsakligen fokusera på hur vi nu tar nästa steg i vårt viktiga arbete med att stötta och samla alla Sveriges skolledare.

Fokus kommer att vara på den vision och de mål som kongressen antog i april 2018. Utifrån visionen och målen har förbundsstyrelsen antagit en verksamhetsplan för mandatperioden. Förbundsstyrelsen har vidare tagit fram ett förslag till kommunikationsplan för sociala medier som ska hjälpa oss med att nå ut bredare med vårt viktiga budskap. Vi kommer också att ge vår syn på det nytecknade läraravtalet och hur vi ska säkerställa att implementeringen av avtalet inte bidrar till extraarbete och parallella strukturer för Sveriges Skolledare.

Kalendarium
jan
17

17 januari 2019, 10:00 – 16:00

Förbundsstyrelsemöte

Kandidaten, Saco, Lilla Nygatan 14, Stockholm
jan
24

24 januari 2019 – 25 januari 2019

Åmlidenkonferensen

feb
19

19 februari 2019

En eftermiddagsfika om tjänstepensionen

Elite Plaza Hotel, Hotellgatan 9, Örnsköldsvik