Går vägen till en bättre skola genom bättre rustade skolledare?

02 juli 2018, 15:00 – 16:30

Plats: F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24, Visby

Resultatutvecklingen i skolan ser ut att ha vänt. Men nu hotas den utvecklingen av en brist på både skolledare och lärare. Nu måste yrkenas attraktivitet öka. Är förslagen till stärkt yrkeskompetens för skolledare genom professionsprogram lösningen?

Sveriges Skolledarförbund har hårt drivit frågan om ökat statligt ansvar för att säkra den systematiska kompetensutvecklingen för skolledare och lärare. Det splittrade ansvaret för utvecklingen av skolan (som organisation) har på många håll inneburit att fortbildningen fått stå tillbaka. I förlängningen leder detta till lägre professionalitet och mindre attraktiva yrken. Det senare har visat sig allt tydligare genom lågt söktryck till lärarutbildningen. Nu finns förslag om professionsprogram för skolledare och lärare som syftar till att säkerställa kompetensfördjupning över yrkeskarriären. Förslagens olika delar kommer att analyseras och diskuteras av representanter från professionen, arbetsgivarsidan och akademin.

Medverkande

  • Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund
  • Einar Fransson, Produktionsdirektör, Nacka kommun
  • Anette Forssten Seiser, Utbildningsledare, Rektorsprogrammet Karlstad Universitet
Kalendarium
jul
01

01 juli 2019, 11:15 – 12:00

Kan ett effektivt digitalt ledarskap attrahera nya skolledare?

Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7, Visby
jul
02

02 juli 2019, 13:30 – 14:00

Hur kan rektorers professionella trygghet stärkas?

Sal B:51, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby
jul
03

03 juli 2019, 10:00 – 11:30

Vilka vägval gör våra politiker i skolans ödesfrågor?

Sal E:35, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby