Går vägen till en bättre skola genom bättre rustade skolledare? – Skolledarna

Går vägen till en bättre skola genom bättre rustade skolledare?

02 juli 2018, 15:00 – 16:30

Plats: F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24, Visby

Resultatutvecklingen i skolan ser ut att ha vänt. Men nu hotas den utvecklingen av en brist på både skolledare och lärare. Nu måste yrkenas attraktivitet öka. Är förslagen till stärkt yrkeskompetens för skolledare genom professionsprogram lösningen?

Sveriges Skolledarförbund har hårt drivit frågan om ökat statligt ansvar för att säkra den systematiska kompetensutvecklingen för skolledare och lärare. Det splittrade ansvaret för utvecklingen av skolan (som organisation) har på många håll inneburit att fortbildningen fått stå tillbaka. I förlängningen leder detta till lägre professionalitet och mindre attraktiva yrken. Det senare har visat sig allt tydligare genom lågt söktryck till lärarutbildningen. Nu finns förslag om professionsprogram för skolledare och lärare som syftar till att säkerställa kompetensfördjupning över yrkeskarriären. Förslagens olika delar kommer att analyseras och diskuteras av representanter från professionen, arbetsgivarsidan och akademin.

Medverkande

  • Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund
  • Einar Fransson, Produktionsdirektör, Nacka kommun
  • Anette Forssten Seiser, Utbildningsledare, Rektorsprogrammet Karlstad Universitet
Kalendarium
aug
29

29 augusti 2018, 10:00 – 30 augusti 2018, 15:00

Förbundsstyrelseinternat

sep
03

03 september 2018, 12:00 – 16:30

Skånes Skolledardag

Polhemsskolan i Lund
sep
25

25 september 2018, 14:30 – 16:00

En eftermiddagsfika om tjänstepensionen

Elite Stadshotellet, Hamngatan 11, Eskilstuna