Går vägen till en bättre skola genom bättre rustade skolledare?

02 juli 2018, 15:00 – 16:30

Plats: F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24, Visby

Resultatutvecklingen i skolan ser ut att ha vänt. Men nu hotas den utvecklingen av en brist på både skolledare och lärare. Nu måste yrkenas attraktivitet öka. Är förslagen till stärkt yrkeskompetens för skolledare genom professionsprogram lösningen?

Sveriges Skolledarförbund har hårt drivit frågan om ökat statligt ansvar för att säkra den systematiska kompetensutvecklingen för skolledare och lärare. Det splittrade ansvaret för utvecklingen av skolan (som organisation) har på många håll inneburit att fortbildningen fått stå tillbaka. I förlängningen leder detta till lägre professionalitet och mindre attraktiva yrken. Det senare har visat sig allt tydligare genom lågt söktryck till lärarutbildningen. Nu finns förslag om professionsprogram för skolledare och lärare som syftar till att säkerställa kompetensfördjupning över yrkeskarriären. Förslagens olika delar kommer att analyseras och diskuteras av representanter från professionen, arbetsgivarsidan och akademin.

Medverkande

  • Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund
  • Einar Fransson, Produktionsdirektör, Nacka kommun
  • Anette Forssten Seiser, Utbildningsledare, Rektorsprogrammet Karlstad Universitet
Kalendarium
okt
23

23 oktober 2018, 10:00 – 16:00

Förbundsråd

Helio, Hitechbuilding, Sveavägen 9, plan 2
okt
30

30 oktober 2018, 13:00 – 31 oktober 2018, 15:00

Utbildning för demokrati i en orolig tid

Örebro universitet
nov
07

07 november 2018, 10:00 – 16:00

Förbundsstyrelsemöte

Oscars, Vasagatan 48, Stockholm