Hur klarar skolan demokratiuppdraget i en omvärld fylld av fake news och extremism?

03 juli 2018, 10:00 – 12:00

Plats: F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24, Visby

I årets valrörelse kan många komma att vilja påverka skolungdomarnas uppfattningar genom att exponera dem för falska nyheter och extremistisk propaganda. Hur påverkas skolans demokratiuppdrag av att flödet av kränkande och intoleranta budskap ökar? Hur bör rektor agera för att göra rätt?

Lagstiftningen är numera tydlig på att det är rektor som bestämmer om och i så fall vilka politiska partier som får komma till skolan för att informera och debattera. Men demokratiuppdraget låter sig inte begränsas inte till dessa tillfällen. I en värld av ständigt flödande information där åsiktspåverkan sker allt mer subtilt blir skolans roll viktigare men också svårare. Hur hanterar skolan skärningspunkten mellan yttrandefriheten å ena sidan och kränkande och/eller intoleranta budskap å den andra? Hur motverkar rektor att elever söker sig till extremistiskt orienterade grupperingar? Finns det någon risk med en utveckling där rektor skärmar av sin skola så mycket som det går, t.ex. med filter av olika slag, för att kunna ta ansvar för informationsflödet?

Medverkande

  • Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund
  • Ola Sigvardsson, Allmänhetens pressombudsman, Pressens opinionsnämnd
  • Christer Mattson, Bitr. föreståndare, Segerstedtinstitutet
  • Lena Nyberg, Generaldirektör, Mucf
  • Lina Hultqvist, Förbundsordförande, Sveriges elevkårer
Kalendarium
jul
01

01 juli 2019, 11:15 – 12:00

Kan ett effektivt digitalt ledarskap attrahera nya skolledare?

Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7, Visby
jul
02

02 juli 2019, 13:30 – 14:00

Hur kan rektorers professionella trygghet stärkas?

Sal B:51, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby
jul
03

03 juli 2019, 10:00 – 11:30

Vilka vägval gör våra politiker i skolans ödesfrågor?

Sal E:35, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby