Ledarskapets identitet

25 januari 2018, 11:30 – 26 januari 2018, 13:00

Plats: Källan, Åmliden

Vem är jag och hur påverkar det mitt ledarskap? Konferens för Västerbottens och Norrbottens regioner på Källan i Åmliden.

Regionstyrelsen för Sveriges skolledarförbunds Västerbottensregion, är glada att även detta läsår få bjuda in till fortbildning på Källan Spa- och konferens i Åmliden.

Datum är lunch-lunch 25-26 januari. Årets tema är Ledarskapets identitet och huvudtalare är lektor Pia Skott, Stockholms universitet. Som vanligt kommer också tid att avsättas för reflektion kring ditt ledarskap tillsammans med kolleger från Norr- och Västerbotten. Skolledare oavsett facklig tillhörighet är välkomna. Ta upp inbjudan i din lokalavdelning och gör en fortbildningsresa tillsammans!

Sista anmälan 10 januari, men platserna är begränsade, så anmäl dig så snart du kan! Mer info finns i bifogad fil.

Kalendarium
aug
29

29 augusti 2018, 10:00 – 30 augusti 2018, 15:00

Förbundsstyrelseinternat

sep
03

03 september 2018, 12:00 – 16:30

Skånes Skolledardag

Polhemsskolan i Lund
sep
27

27 september 2018, 10:00 – 16:00

Förbundsstyrelsemöte