Åmlidenkonferensen

24 januari 2019 – 25 januari 2019

Den 24 till 25 januari anordnas den årliga Åmlidenkonferensen i Norsjö.

Temat i år är kommunikation och retorik med Anna Ricknell. Arrangörer är region Västerbotten och alla skolledare i Väster- och Norrbotten är välkomna. Också du som står i begrepp att bli, hälsar arrangörerna!

Kalendarium
jul
01

01 juli 2019, 11:15 – 12:00

Kan ett effektivt digitalt ledarskap attrahera nya skolledare?

Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7, Visby
jul
02

02 juli 2019, 13:30 – 14:00

Hur kan rektorers professionella trygghet stärkas?

Sal B:51, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby
jul
03

03 juli 2019, 10:00 – 11:30

Vilka vägval gör våra politiker i skolans ödesfrågor?

Sal E:35, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby