Hur kan rektorers professionella trygghet stärkas?

02 juli 2019, 13:30 – 14:00

Plats: Sal B:51, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby

Almedalsseminarium arrangerat av Rektorsprogrammet: Krav och förväntningar på svensk skola/förskola är stora. Kunskaper ska fördjupas, organisering av verksamhet förnyas, lärarrekryteringsbehov hanteras och pedagogik utvecklas. Rektor ansvarar för verksamheten. Vilken kompetens och vilket stöd behöver rektorer för att lyckas med sitt arbete?

Medverkande:

  • Fredrik Malmberg, Generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Matz Nilsson, Förbundsekreterare, Skolledarförbundet
  • Göran Isberg, Ordförande, Sveriges skolchefer
  • Marie Wrethander, Utbildningschef, Rektorsprogrammet, Göteborgs universitet
  • Ulf Buskqvist, Utbildningschef, Rektorsprogrammet, Karlstad universitet
  • Göran Bostedt, Moderator, Rektorsprogrammet, Mittuniversitet
  • Pia Skott, Moderator, Rektorsprogrammet, Stockholms universitet
Kalendarium
sep
09

09 september 2020, 09:00 – 12:00

Förbundsstyrelsemöte

okt
07

07 oktober 2020, 08:30 – 16:30

Gilla jobbet

Umeå Folkets Hus Skolgatan 59, 903 29 Umeå
okt
12

12 oktober 2020, 10:00 – 13 oktober 2020, 15:00

Förbundsstyrelsemöte

Rektorsexpeditionen, Vasagatan 48, Stockholm