Hur kan rektorers professionella trygghet stärkas?

02 juli 2019, 13:30 – 14:00

Plats: Sal B:51, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby

Almedalsseminarium arrangerat av Rektorsprogrammet: Krav och förväntningar på svensk skola/förskola är stora. Kunskaper ska fördjupas, organisering av verksamhet förnyas, lärarrekryteringsbehov hanteras och pedagogik utvecklas. Rektor ansvarar för verksamheten. Vilken kompetens och vilket stöd behöver rektorer för att lyckas med sitt arbete?

Medverkande:

  • Fredrik Malmberg, Generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Matz Nilsson, Förbundsekreterare, Skolledarförbundet
  • Göran Isberg, Ordförande, Sveriges skolchefer
  • Marie Wrethander, Utbildningschef, Rektorsprogrammet, Göteborgs universitet
  • Ulf Buskqvist, Utbildningschef, Rektorsprogrammet, Karlstad universitet
  • Göran Bostedt, Moderator, Rektorsprogrammet, Mittuniversitet
  • Pia Skott, Moderator, Rektorsprogrammet, Stockholms universitet
Kalendarium
aug
29

29 augusti 2019, 10:00 – 30 augusti 2019, 15:30

Förbundsstyrelseinternat

Förbundskansliet, Vasagatan 48, 5 tr
sep
03

03 september 2019, 12:00 – 16:00

Skånes skolledardag

Polhemsskolan, Lund
sep
04

04 september 2019, 17:30

Skolledarnas dag i Halmstad

Sannarpsgymnasiet, Halmstad