Hur kan rektorers professionella trygghet stärkas?

02 juli 2019, 13:30 – 14:00

Plats: Sal B:51, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby

Almedalsseminarium arrangerat av Rektorsprogrammet: Krav och förväntningar på svensk skola/förskola är stora. Kunskaper ska fördjupas, organisering av verksamhet förnyas, lärarrekryteringsbehov hanteras och pedagogik utvecklas. Rektor ansvarar för verksamheten. Vilken kompetens och vilket stöd behöver rektorer för att lyckas med sitt arbete?

Medverkande:

  • Fredrik Malmberg, Generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Matz Nilsson, Förbundsekreterare, Skolledarförbundet
  • Göran Isberg, Ordförande, Sveriges skolchefer
  • Marie Wrethander, Utbildningschef, Rektorsprogrammet, Göteborgs universitet
  • Ulf Buskqvist, Utbildningschef, Rektorsprogrammet, Karlstad universitet
  • Göran Bostedt, Moderator, Rektorsprogrammet, Mittuniversitet
  • Pia Skott, Moderator, Rektorsprogrammet, Stockholms universitet
Kalendarium
jul
01

01 juli 2019, 11:15 – 12:00

Kan ett effektivt digitalt ledarskap attrahera nya skolledare?

Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7, Visby
jul
02

02 juli 2019, 13:30 – 14:00

Hur kan rektorers professionella trygghet stärkas?

Sal B:51, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby
jul
03

03 juli 2019, 10:00 – 11:30

Vilka vägval gör våra politiker i skolans ödesfrågor?

Sal E:35, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby