Järvaveckan

12 juni 2019, 14:30 – 15:30

Plats: Spånga IP

Träffa bland annat Förbundsordförande Matz Nilsson och andra vice ordförande Satu Harnesk på Järvaveckan.

Seminarium tillsammans med Backa – Initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar

Backa ska öka kunskapen bland elever, de som arbetar i skolan och allmänheten kring hur vi kan motverka sexuella trakasserier och kränkningar i skolan. Genom kunskapshöjning och konkreta verktyg vill vi förebygga sexuella kränkningar på högstadie-och gymnasieskolor.

https://backa.org/

Kalendarium
aug
29

29 augusti 2019 – 30 augusti 2019

Förbundsstyrelseinternat

sep
17

17 september 2019, 10:00 – 16:00

Förbundsstyrelsemöte

Vasan, Vasagatan 48, Stockholm
sep
17

17 september 2019, 13:30 – 16:00

Professionsseminarium

Hilton Slussen, Stockholm