Järvaveckan

12 juni 2019, 14:30 – 15:30

Plats: Spånga IP

Träffa bland annat Förbundsordförande Matz Nilsson och andra vice ordförande Satu Harnesk på Järvaveckan.

Seminarium tillsammans med Backa – Initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar

Backa ska öka kunskapen bland elever, de som arbetar i skolan och allmänheten kring hur vi kan motverka sexuella trakasserier och kränkningar i skolan. Genom kunskapshöjning och konkreta verktyg vill vi förebygga sexuella kränkningar på högstadie-och gymnasieskolor.

https://backa.org/

Kalendarium
sep
30

30 september 2019, 13:30 – 16:00

En fika med professionen

Hvitfeldtska gymnasiet, Rektorsgatan 2, Göteborg
okt
01

01 oktober 2019, 13:30 – 16:00

En fika med professionen

Nannaskolan, Kungsgatan 24, Uppsala
okt
03

03 oktober 2019, 12:00 – 04 oktober 2019, 13:00

Skolchef - Nu är du reglerad!

Teleborgs slott, Växjö