Skolchef - Nu är du reglerad!

03 oktober 2019, 12:00 – 04 oktober 2019, 13:00

Plats: Teleborgs slott, Växjö

Välkommen till Skolchefskonferens 3-4 oktober, Teleborgs slott

Den 1 januari 2019 blev Sveriges skolchefer återigen reglerade och numera ska skolhuvudmän ha en eller flera skolchefer som bistår dem i arbetet. Även om de flesta huvudmän haft skolchef, även då rollen inte var juridiskt reglerad, så kommer uppdraget förmodligen att förändras med de nya lagkraven.

I den här konferensen behandlas olika skolchefsperspektiv och frågor som diskuteras är: Hur ser skolchefsrollen ut i ett historiskt perspektiv, Vad var bakgrunden till att den åter reglerades, Hur har det blivit och hur kan skolchefens framtid komma att se ut? Dessutom får vi veta hur Skolinspektionen tar sig an granskningen av landets skolchefer.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet, Jönköping University, Kommunförbundet Skola i Skåne och Föreningen Sveriges Skolchefer.

Välkomna

Stephan Rapp, Linnéuniversitetet    

Jesper Boesen, Jönköping University   

Elena Zukauskaite, Kommunförbundet Skola i Skåne     

Göran Isberg, Föreningen Sveriges Skolchefer

Kalendarium
dec
12

12 december 2019, 13:30 – 16:00

En fika med professionen

Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå
jan
09

09 januari 2020, 13:30 – 16:00

En fika med professionen

Tranellska gymnasiet, Stensborgsgatan 1, Västerås
jan
22

22 januari 2020, 10:00 – 16:00

Förbundsstyrelsemöte

Vasan, Vasagatan 48, Stockholm