Vilka vägval gör våra politiker i skolans ödesfrågor?

03 juli 2019, 10:00 – 11:30

Plats: Sal E:35, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby

Välkomna till förbundets seminarium i Almedalen: OECD pekar ut grundläggande brister i vårt skolsystem. Resultaten når inte godtagbar nivå överallt, segregationen ökar och kompetensförsörjningsbristen blir allt svårare. Politiker har valt att satsa på mobilförbud och ordningsomdömen. Vem vill och vågar ta tag i de riktigt viktiga frågorna?

OECD pekar ut ett antal områden där utvecklingen inom svensk skola inte kan beskrivas som annat än kraftigt oroande. Det gäller inte minst kompetensförsörjningen där svårigheterna att rekrytera skickliga lärare blir allt större. Det gäller också likvärdigheten som fortsätter att försämras trots den uppmärksamhet som frågan får. En bidragande faktor är den växande skolsegregationen där elever i ökad utsträckning delas upp efter vilken bakgrund de har. Men svenska politiker lägger sitt fokus på mobilförbud och ordningsomdömen. Initiativ för att komma till rätta med de riktigt allvarliga grundläggande bristerna verkar saknas helt. Sveriges Skolledarförbund har bjudit in inflytelserika skolpolitiker för att ta reda på vilka vägval deras respektive partier kommer att göra i de avgörande frågorna. Vi frågar oss och dem - Vart är vi på väg?

Medverkande:

Betty Malmberg, Moderaterna
Linus Sköld, Socialdemokraterna
Roger Haddad, Liberalerna
Hanna Sällström Jonasson, Sveriges Skolledarförbund, Gotland
Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund

Kalendarium
sep
09

09 september 2020, 09:00 – 12:00

Förbundsstyrelsemöte

okt
07

07 oktober 2020, 08:30 – 16:30

Gilla jobbet

Umeå Folkets Hus Skolgatan 59, 903 29 Umeå
okt
12

12 oktober 2020, 10:00 – 13 oktober 2020, 15:00

Förbundsstyrelsemöte

Rektorsexpeditionen, Vasagatan 48, Stockholm